O-STA

Davčne blagajne: Razvijalci in uporabniki s tehničnimi podrobnostmi seznanjeni avgusta

Z vzpostavitvijo sistema davčnih blagajn bodo blagajne zavezancev preko spleta povezane s centralnim informacijskim sistemom Finančne uprave RS. Finančna uprava bo potrdila in shranila podatke o računih pri gotovinskem poslovanju v postopku njihove izdaje v realnem času. Postopek davčnega potrjevanja računov bo omogočal sledljivost in učinkovitost nadzora nad izdanimi računi ter omejil sivo ekonomijo.

Davčne blagajne: Katere podatke bo po novem moral vsebovati račun?

Tehnične specifikacije predvidoma objavljene v mesecu avgustu 2015

V predlogu Zakona o davčnem potrjevanju računov je določeno, da je treba v roku enega meseca od dneva uveljavitve zakona sprejeti podzakonski predpis, ki bo natančneje urejal vsebino zakona. Glede na predvideno časovnico sprejema zakona na Finančni upravi RS načrtujejo, da bo Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem potrjevanju računov s tehničnimi specifikacijami za uporabnike in razvijalce programske opreme objavljen v mesecu avgustu 2015.

V mesecu septembru 2015 bo Finančna uprava pripravila testni sistem za sprejem in obdelavo podatkov o računih in poslovnih prostorih na katerem bodo lahko razvijalci programske opreme preizkušali ustreznost delovanja programov za blagajniško poslovanje.

Preberite tudi:

Davčne blagajne: Prednosti in slabosti obeh modelov

Kateri sistem davčnih blagajn je najprimernejši?

Davčne blagajne neobvezne za male zavezance

Več o pravilih plačevanja v gotovini lahko izveste na našem izobraževanju Abeceda poslovanja.

Prijava na izobraževanje

Pripravila: Anja Grahek

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/05/21/davcne-blagajne-razvijalci-in-uporabniki-s-tehnicnimi-podrobnostmi-seznanjeni-avgusta/