O-STA

Sta prodaja lastnih oblačil in preprodaja avtomobilov delo na črno?

Zakon o gospodarskih družbah - ZGD-1 določa, da je pridobitna dejavnost po tem zakonu vsaka dejavnost, ki se opravlja na trgu zaradi pridobivanja dobička. Navedeno pomeni, da mora fizična oseba, ki nastopa na trgu s pridobitnim namenom in ne opravlja dela v odvisnem delovnem, civilno pogodbenem razmerju ali kateri drugi obliki legalnega dela, dejavnost ustrezno registrirati. V nasprotnem primeru gre za opravljanje dela na črno, ki je prepovedano, zanj pa so v skladu z navedenim zakonom predvidene tudi kazenske sankcije.

V prvem delu smo pisali o tem, kakšne pogoje mora izpolnjevati samostojni podjetnik, da ne pride do dela na črno, v drugem delu pa objavljamo nekaj konkretnih vprašanj in odgovorov glede dela na črno.

Ali se šteje za delo na črno, če bi nabavil vozila, jih malo dodelal, se z njimi kratek čas vozil in jih čez nekaj časa prodal?

Posameznik, ki namerava nabavljati rabljena osebna vozila z namenom njihove dodelave oziroma izboljšave in prodaje, mora dejavnost ustrezno registrirati. Ustvarjen prihodek s prodajo ni odločilno dejstvo, od katerega bi bilo odvisno, ali gre za dejavnost ali ne. Pomembno je, da ima fizična oseba že ob pridobitvi blaga cilj to blago prodati.

Ali lahko opravljam ulično prodajo zapestnic, čeprav nimam registriranega d.o.o. oz. nisem s.p.?

Ne. Fizična oseba, ki nastopa na trgu s pridobitnim namenom in ne opravlja dela v odvisnem delovnem, civilno pogodbenem razmerju ali kateri drugi obliki legalnega dela, dejavnost ustrezno registrirati. V nasprotnem gre za opravljanje dela na črno. To delo je prepovedano, zanj pa so v skladu z navedenim zakonom predvidene tudi kazenske sankcije.

Ali gre za delo na črno, če fizična oseba kupi in nato proda izdelek po višji ceni in ga oglašuje?

Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1) ne določa, kdaj se prodaja šteje za opravljanje dejavnosti, zato je potrebno presojati v vsakem konkretnem primeru posebej glede na vsa dejstva in okoliščine, ki so pomembne za odločitev o nabavi, namenu in obsegu prodaje časovno, količinsko in glede na ustvarjanje dohodka, o organizaciji prodaje, pristopu do kupcev ter ostale okoliščine, ki so običajno izkazane pri prodaji, kot opravljanju dejavnosti.

Fizična oseba, ki nastopa na trgu s pridobitnim namenom, če ne opravlja dela v odvisnem delovnem, civilnem pogodbenem razmerju ali kateri drugi obliki legalnega dela, mora dejavnost ustrezno registrirati. V primerih, ko gre zgolj za posamično, občasno nadaljnjo prodajo oziroma odsvojitev premoženja (npr. prodaja lastnih oblačil in predmetov, ki jih ne uporabljate več), ki je bilo pridobljeno z nakupom ali na kakšen drugačen način (podaritev, dedovanje), se takšna prodaja ne šteje za opravljanje dela na črno.

Fizična oseba lahko objavi oglas, če ne oglašuje dejavnosti, ki šteje za delo na črno ali dela, za katerega bi bilo potrebno pred začetkom opravljanja dela (in pred začetkom oglaševanja takega dela) skleniti pogodbo civilnega prava.

Ali se za delo na črno šteje tudi to, ko nekdo prinese iz tujine telefon, ga v Sloveniji proda in s tem ustvari dobiček, hkrati pa prodajo oglašuje preko interneta?

Če fizična oseba kupuje telefone z namenom nadaljnje prodaje in doseganja dobička, mora taka oseba ustrezno registrirati dejavnost, v nasprotnem primeru gre za opravljanje dela na črno. V primeru, ko pa fizična oseba proda telefon, ki ga je primarno kupila za lastno rabo, nato pa se je iz opravičljivih razlogov odločila za njegovo prodajo, se taka prodaja ne šteje za delo na črno. Ustvarjen prihodek s prodajo ni odločilno dejstvo, od katerega bi bilo odvisno, ali gre za dejavnost prodaje na črno. Posameznik, ki namerava nabavljati blago z namenom nadaljnje prodaje, mora dejavnost ustrezno registrirati.

Preberite tudi Nimate registrirane dejavnosti? Potem opravljate delo na črno.

V kolikor razmišljate o registraciji dejavnosti, vas vabimo na naše brezplačno Skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja.

Prijava na izobraževanje

Pripravila: Anja Grahek

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/05/26/sta-prodaja-lastnih-oblacil-in-preprodaja-avtomobilov-delo-na-crno/