O-STA

Standardna klasifikacija dejavnosti: Vzdrževanje in popravila motornih vozil (3. del)

V prvem prispevku smo pisali o VEM točki in standardni klasifikaciji dejavnosti, v drugem delu pa razložili več o koncesijah, soglasjih in dovoljenjih, ki jih mora posameznik pridobiti, preden se loti posla. V tem prispevku pa boste lahko več prebrali o tem, kaj mora podjetnik pridobiti za vzdrževanje in popravila motornih vozil.

Standardna klasifikacija dejavnosti: Vzdrževanje in popravila motornih vozil

Trgovina z motornimi vozili zajema tako motorna vozila in motorna kolesa kot tudi tovornjake. Ne zajema pa proizvodnje le-teh in dajanja v najem.

Tako kot preostala trgovina trgovina z motornimi vozili zajema trgovino na debelo, drobno in posredništvo pri prodaji, in to pri trgovini z novimi in rabljenimi vozili, sestavnimi deli in opremo zanje. V to dejavnost spadajo vzdrževanje in popravila ter celotna dejavnost posrednikov pri vseh vrstah prodaje, kot tudi spletna prodaja. Ne vključuje prodaje motornih goriv, maziv ali hladilnih tekočin.

Znotraj skupine, se dejavnost deli za tista motorna vozila na lahke, do 3,5 ton, in tista nad 3,5 ton (druga).

Preberite tudi Spletna trgovina: Bi svoje izdelke prodajali preko spleta? Bodite pozorni na zakone.

Omejitve za opravljanje dejavnosti vzdrževanja in popravila vozil

Klasifikacija pod številko "45.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil" in "45.400 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina z njihovimi deli in opremo" sta obrtni dejavnosti in zahtevata srednjo poklicno izobrazbo ustrezne smeri.

Trgovinska zbornica

Naj še par besed namenimo Trgovinski zbornici Slovenije. Ta deluje že od leta 2006 in zastopa interese trgovcev ter opravlja svetovalno in izobraževalno dejavnost. Včlanitev v trgovinsko zbornico ni obvezna, a je bila v 2015 za podjetja, ki imajo do 24.000 evrov prihodkov, brezplačna.

Preberite tudi:

Želite spoznati postopke pred, med in po ustanovitvi svojega podjetja? Vabljeni na seminar Skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja.

Prijava na izobraževanje

Pripravil: Rok Gros, DATA d.o.o.

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/05/27/standardna-klasifikacija-dejavnosti-vzdrzevanje-in-popravila-motornih-vozil-3-del/