O-STA

Za delo na črno vas lahko inšpektor kaznuje z globo do 15.000 evrov

Po Zakonu o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1) samozaposlena oseba opravlja delo na črno, če opravlja dejavnost, ki ni vpisana v register, ali nima z zakonom predpisanih listin o izpolnjevanju pogojev za opravljanje registrirane dejavnosti.

Fizična oseba, ki nastopa na trgu s pridobitnim namenom, če ne opravlja dela v odvisnem delovnem, civilnem pogodbenem razmerju ali kateri drugi obliki legalnega dela, mora dejavnost ustrezno registrirati.

Če posameznik dejavnosti ne bi imel registrirane, bi opravljal delo na črno. Samostojni podjetnik posameznik lahko začne opravljati dejavnost, ko je vpisan v Poslovni register Slovenije (PRS), ki ga vodi, upravlja in vzdržuje Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES).

Samostojni podjetnik mora dejavnost, ki jo opravlja, vpisati v PRS v skladu s Standardno klasifikacijo dejavnosti (SKD). V primeru, da drug zakon za začetek opravljanja dejavnosti določa še posebne pogoje, lahko samostojni podjetnik začne opravljati dejavnost, ko izpolni posebne pogoje, določene z drugim zakonom.

Kakšne so globe za delo na črno?

Za delo na črno se posameznik kaznuje z globo od 1.000 do 7.000 evrov. Kdor stori prekršek iz koristoljubnosti ali pa je pridobljena večja protipravna premoženjska korist, ki presega 5.000 evrov, se lahko kaznuje z globo od 3.000 do 15.000 evrov.

Prav tako je kaznivo zaposlovanje na črno. Več v članku Zaposlovanje na črno: Zaloteni delodajalci morajo delavca zaposliti za nedoločen čas.

Preberite tudi:

Vas zanima, katere oblike dela in zaslužka poznamo? Veste, katera oblika dela bi bila za vas stroškovno najbolj optimalna? Vabljeni na seminar Poznate vse oblike dela in zaslužka ter njihovo obdavčitev?

Prijava na izobraževanje

Pripravila: Anja Grahek

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/05/29/za-delo-na-crno-vas-lahko-inspektor-kaznuje-z-globo-do-15-000-evrov/