O-STA

Ugovor na dohodnino: Zaradi nekaj centov razlike ga ni treba vlagati

Na podlagi izdanih informativnih izračunov dohodnine za leto 2014 znaša znesek odmerjene dohodnine 1.722.684.293,29 EUR oziroma 1.774,4 EUR na posameznega zavezanca. Povprečno je bila posameznemu prejemniku informativnega izračuna dohodnine odmerjena dohodnina v enaki višini, kot leto poprej.

Kljub temu je bil skupni znesek letošnje odmere dohodnine višji od lanske za 34.502.726,62 EUR, saj se je število prejemnikov informativnih izračunov dohodnine povečalo za 18.955 oziroma se je glede na preteklo leto število povečalo za 2 %.

Informativni izračun in obrazec za ugovor na dohodnino 2014

Kalkulator za informativni izračun dohodnine 2014

Zaradi nekaj centov razlike ni treba vlagati ugovora zoper informativni izračun dohodnine

Finančna uprava RS sporoča, da tako, kakor pri prvi tranši informativnih izračunov dohodnine, v nekaterih primerih prihaja do manjših razlik (nekaj centov) med zneski dohodkov, ki so navedeni v IID in zneski, ki so jih prejeli od svojega izplačevalca dohodkov. Do omenjenih razlik prihaja zaradi različnega zaokroževanja zneskov. Izplačevalci dohodkov so namreč davčni upravi poročali na mesečnem nivoju, zavezancem pa so poročali na letnem nivoju.

Tako zavezancem ni treba vlagati ugovorov zoper informativni izračun dohodnine, če razlika med zneski dohodkov iz IID in zneski dohodkov iz obvestil, prejetih s strani izplačevalcev, v skupnem znesku, ne presega 1 EUR. Pri veliki večini zavezancev, kjer bo zaradi zaokroževanja zneskov prihajalo do razlik, bodo te znašale nekaj centov, večja razlika (do 1 EUR) pa lahko pride pri zavezancih, ki so imeli v preteklem letu večje število različnih izplačevalcev.

Preverite ponudbo naših izobraževanj

Pripravila: Anja Grahek

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/06/02/ugovor-na-dohodnino-zaradi-nekaj-centov-razlike-ga-ni-treba-vlagati/