O-STA

Podjetnik bo lahko po novem imel le en transakcijski račun

Ministrstvo za finance je predlagalo spremembe zakona o davčnem postopku, ki bo do 22. junija v javni razpravi.

Glavni cilj predloga zakona je poenostavitev postopkov pobiranja davkov oziroma zmanjšanje administrativnega bremena zavezancem za davek in večja preglednost davčnega postopka.

Enostaven davčni sistem je učinkovitevši

Pregleden, jasen, enostaven davčni sistem je učinkovitejši z vidika pobiranja davkov, zagotavlja lažjo uporabo predpisa in večjo pravno varnost davčnih zavezancev, manj obremenjuje gospodarstvo, zato vpliva na konkurenčnost, je eden izmed načinov boja proti sivi ekonomiji, prispeva k prostovoljnemu pobiranju davkov, zmanjšuje stroške davčnega zavezanca in davčnega organa.

Podjetnik bo lahko imel le en transakcijski račun

V predlogu zakona je tudi sprememba, po kateri bo smel samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, uporabljati le en transakcijski račun. Davčnemu zavezancu ne bo več treba imeti ločenega transakcijskega računa za namene v zvezi z opravljanjem dejavnosti, s čemer si bo znižal stroške vodenja ločenega plačilnega računa.

Želite postati davčni zavezanec?

Lažje plačilo davčnega dolga

S predlogom zakona se uvajajo dodatne možnosti obročnega plačila davka, ki davčnemu zavezancu omogočajo lažje plačilo davčnega dolga.

Po 103. členu veljavnega zakona o davčnem postopku, ki ureja posebne primere odloga in obročnega plačila davka, finančna uprava zavezancu lahko odobri plačilo davka v največ 12 obrokih ali mu dovoli odlog za največ 12 mesecev. Več o tem smo pisali tukaj.

Po predlogu ministrstva bi se možnost odloga podaljšala z 12 na 24 mesecev in možnost obročnega plačila z 12 mesečnih obrokov na 24 mesečnih obrokov.

Manj ovir za izvršbo

V predlogu zakona so predvidene tudi spremembe na področju davčne izvršbe, poleg tega zakon o davčnem postopku usklajuje z zakonom o izvršbi in zavarovanju, ki je prag dohodkov, na katere izvršba ni mogoča, povezal z minimalno plačo. Ministrstvo za finance predlaga, naj zakon o davčnem postopku iz davčne izvršbe na zavezančeve denarne prejemke izvzame na 76 odstotkov minimalne plače po zakonu, ki ureja minimalno plačo.

Minimalna plača bo zaposlenim ostala kljub izvršbam

Več o davku in obveznostih, ki jih ima podjetnik izveste na našem seminarju Abeceda poslovanja.

Prijava na izobraževanje

Pripravila: Anja Grahek

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/06/03/podjetnik-bo-lahko-po-novem-imel-le-en-transakcijski-racun/