O-STA

Kolikšna je najvišja dovoljena temperatura zraka v delovnih prostorih?

Temperaturo na delovnem mestu ureja Zakon o varnosti in zdravju pri delu. Na podlagi zakona je izdan Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih, v katerem so določene zahteve za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev, ki jih mora delodajalec upoštevati pri načrtovanju, oblikovanju, opremljanju in vzdrževanju delovnih mest.

Varstvo in zdravje pri delu

Delodajalec mora zagotoviti, da temperatura zraka v delovnih prostorih med delovnim časom ustreza fiziološkim potrebam delavcev glede na naravo dela in fizične obremenitve delavcev pri delu, razen v hladilnicah, kjer upošteva kriterije za delo v mrazu.

Temperatura zraka

Temperatura zraka v delovnih prostorih ne sme presegati +28 °C. Izjema so t.i. vroči delovni prostori, kjer temperatura zraka lahko preseže +28 °C, vendar mora delodajalec v tem primeru poskrbeti, da temperatura zraka v pomožnih prostorih, hodnikih in stopniščih, ki so v povezavi z vročimi delovnimi prostori, ni višja od +20 °C.

Temperatura tal

Temperatura tal delovnih prostorov ne sme biti nižja od 19 °C in ne višja od 29 °C. Temperatura tal delovnih prostorov, v katerih se delavci zadržujejo več kot 2 uri dnevno, ne sme biti višja od 27 °C.

Fizična dela na prostem

Delavcu, ki opravlja lažja fizična dela na prostem na stalnem delovnem mestu, mora delodajalec med 1. novembrom in 31. marcem omogočiti občasno obiskovanje ogrevanega prostora v primeru, če zunanja temperatura zraka pade pod +16 °C.

Temperatura v pomožnih prostorih v ogrevalni sezoni

ProstorTemperatura zraka (stopinj °C)
Garderoba21
Kopalnica24
Umivalnica21
Stranišče18
Soba za počitek21
Soba za dežurstvo21
Prostor za prvo pomoč21
Prostor za noseče in doječe matere24
Prostor za občasno ogrevanje delavcev21
Prostor za sušenje, čiščenje in razkuževanje
osebne varovalne opreme
21

Pripravila: Anja Grahek

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/06/04/koliksna-je-najvisja-dovoljena-temperatura-zraka-v-delovnih-prostorih/