O-STA

Registracija podjetja: Obsežna klasifikacija je ena hujših zadreg

Ena hujših zadreg bodočega podjetnika pri pripravi na registracijo podjetja je obsežna Standardna klasifikacije dejavnosti 2008. Zato referenti VEM točke DATA pri postopku registracije podjetja, aktivno svetujemo in pomagamo podjetniku pri izboru dejavnosti. Kako?

Registracija podjetja

PRIMER:

Janja bo registrirala s.p. in v okviru svojega podjetja bo izdelovala pokrivala za otroke za zaščito pred soncem. Pokrivala bo izdelovala po naročilu, vsako pokrivalo bo izdelano posebej za naročnika in bo označevalo njegov karakter.

Torej pri postopku registracije podjetja, referenti VEM točke DATA , Janji predlagamo izbor sledečih dejavnosti:

  1. 030- Umetniško ustvarjanje - izdelava unikatnih pokrival

Pokrivala, ki jih bo zašila, bo prodala, zato mora registrirati trgovinsko dejavnost. Če Janja ne bo imela fizične trgovine za prodajo pokrival, se lahko odloči za drugačne načine prodaje izdelkov:

  1. 990- Druga trgovina izven prodajaln, stojnic in tržnic
  2. 910- Trgovina po pošti ali intenetu (spletna trgovina)
  3. 890 - Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom (prodaja na sejmih)

Janja dodaten zaslužek s svojim znanjem šivanja pokrival pridobiva tudi tako, da organizira tečaje, izobraževanje za vse, ki si želijo sami zašiti svoje pokrivalo. Torej mora imeti med svojimi dejavnostmi tudi šifro:

85.590 - Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje (tečaji, delavnice)

Za začetek poslovanja podjetja, je to dovolj dejavnosti. Janja bo lahko dejavnosti v podjetje dodajala še po registraciji podjetja. Njena naloga po odprtju podjetja je, da čim prej pripravi spletno stran v povezavi s spletno trgovino, prek katere bo prodajala pokrivala in oglaševala tečaje in delavnice za šivanje pokrival in morda drugih izdelkov.

VEM točka omogoča spremembo imena, sedeža in dejavnosti podjetja

Na vsa vaša vprašanja glede postopka pred, med in po registracijo podjetja odgovarjamo na brezplačnem Skupinskem svetovanju pred registracijo podjetja.

Prijava na izobraževanje

Pripravila: Bogdana Rejc, DATA d.o.o.

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/06/05/registracija-podjetja-obsezna-klasifikacija-je-ena-hujsih-zadreg/