O-STA

Sistem eDavki omogoča vpogled v obračunane in plačane prispevke

V prvem delu smo pisali o tem, da v letu 2014 delodajalci obračunov prispevkov niso oddali za okoli 15.600 zaposlenih, kar je 2, 2 % vseh zaposlenih v Republiki Sloveniji. V drugem delu pišemo o tem, kako lahko zaposleni pomagajo odkriti nepravilnosti pri izplačilih plač in obračunih prispevkov.

Delavec mora hraniti dokumentacijo 5 let

Finančna uprava bo zaposlenim po pošti pošiljala vprašalnike o dohodkih, ki jih prejemajo pri delodajalcu.

FURS poziva vse delavce, da izpolnjen vprašalnik vrnejo finančni upravi in s tem tudi sami pripomorejo k ureditvi področja neplačila prispevkov. Poudarjajo, da je delavec na podlagi zakonskih predpisov dolžan hraniti dokumentacijo, ki ima vpliv na njegovo davčno obveznost najmanj pet let, to dokumentacijo in morebitne podatke, s katerimi razpolaga, pa mora zagotoviti davčnemu organu na morebitno zahtevo.

Prijava suma nepravilnosti ostane anonimna

Kadar zaposleni sumijo na nepravilnosti svojega delodajalca v zvezi s plačevanjem obveznih prispevkov naj to prijavi upravi čim prej, saj pravočasno obveščanje poveča možnost za hitro in še bolj učinkovito ukrepanje, prav tako tudi dejansko poplačilo vseh obveznih prispevkov. V nasprotnem primeru namreč delodajalci in njihove odgovorne osebe lahko po določenem času ostanejo brez premoženja, iz katerega bi bilo mogoče izterjati obveznosti.

Prijavi lahko svojega delodajalca ali druge delodajalce, za katere sumi, da za svoje zaposlene ne plačuje obveznih prispevkov. Prijava suma nepravilnosti mora vsebovati dovolj podatkov o nepravilnostih in kršitelju, da lahko finančna uprava navedbe preveri in ustrezno ukrepa. To je še posebej pomembno, če delavec želi, da njegova prijava ostane anonimna. Prijave se lahko pošljejo na prijave.fu@gov.si, podrobneje o tem, katere podatke mora prijava nepravilnosti vsebovati najdejo na spletni strani finančne uprave.

Sum na nepravilnosti se pri zaposlenemu lahko primeroma pojavi v naslednjih primerih:

  • zaposleni prejema plačilo za delo v gotovini, delodajalec mu ob tem ne predloži obračuna plače - plačilnega lista;
  • zaposleni poleg plače, ki je razvidna iz obračuna plače (običajno v znesku minimalne plače), prejme še dodatno plačilo za delo v gotovini, od katerega niso obračunani obvezni prispevki;
  • zaposleni na podlagi vpogleda v evidenco zanj obračunanih in plačanih obveznih prispevkov pri finančni upravi dobi podatek, da obračun plače za določen obračunski mesec zanj ni bil dostavljen davčnemu organu, kar pomeni, da delodajalec tudi ni obračunal in plačal obveznih prispevkov;
  • formalno je delovno razmerje vzpostavljeno pri eni družbi, zaposleni pa plačilo za delo prejema od druge družbe, praviloma v gotovini;

Sistem eDavki omogoča vpogled v obračunane in plačane prispevke

Zaposleni lahko vedno preverijo, ali imajo obračunane in plačane prispevke. To lahko storijo na dva načina: preko sistema eDavki, za kar potrebujejo digitalno potrdilo ali pa pooblastijo nekoga, ki ima digitalno potrdilo. Informacijo lahko pridobijo tudi pri pristojnem finančnem uradu, in sicer tako, da tam oddajo vlogo, dostopno tudi na spletni strani finančne uprave.

Pripravila: Anja Grahek

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/06/11/sistem-edavki-omogoca-vpogled-v-obracunane-in-placane-prispevke/