O-STA

Potrebujem za odprtje popoldanskega s.p. soglasje delodajalca?

To vprašanje nam pogosto zastavijo bodoči podjetniki, ki se udeležujejo izobraževanj v podjetju DATA. Razložimo jim, da v kolikor nameravajo registrirati popoldanski s.p. (pogoj je zaposlitev za polni delovni čas 40ur/tedensko), soglasje delodajalca ni potrebno.

Predlagamo pa, da pred registracijo podjetja bodoči podjetnik razmisli še naslednje:

  1. Glede na dejavnosti, ki jih namerava bodoči podjetnik opravljati v okviru podjetja, mora paziti, da to ne bodo enake ali podobne dejavnosti glede na delo, ki ga opravlja na delovnem mestu, saj ji to lahko prepoveduje konkurenčna klavzula v pogodbi o zaposlitvi. Podjetnik bo po uspešni registraciji vpisan v register podjetij AJPES in torej bodo podatki njegovega podjetja jasno vidni tudi v registru. Z javno objavo mislimo tudi na objavo vseh dejavnosti, ki jih podjetnik registrira ob ustanovitvi podjetja. Dejansko lahko delodajalec preveri, katere dejavnosti podjetnik opravlja v svojem popoldanskem s.p. in to iz uradnih evidenc.
  2. Morda je bodoči podjetnik zaposlen v javnem sektorju. Pozoren mora biti na morebitne omejitve, ki jih tem zaposlenim prinaša Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF).
  3. Ob postopku registracije podjetja se preverja da nosilec dejavnosti ni davčni dolžnik oziroma da ima poravnane obveznosti do Finančne uprave republike Slovenije (FURS).

Preberite tudi:

Razmišljate o odprtju popoldanskega s.p.? Vabljeni na brezplačno Skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja, kjer boste spoznali postopke pred, med in po registraciji podjetja.

Prijava na izobraževanje

Pripravila: Bogdana Rejc, podjetniška svetovalka

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/06/12/potrebujem-za-odprtje-popoldanskega-s-p-soglasje-delodajalca/