O-STA

Gradbeništvo in nacionalna poklicna kvalifikacija

Dejavnosti, ki so znotraj gradbeništva, so lahko tudi "obrtne" (podlagi 5. člena ObrZ-E - Uradni list št. 30/13), za kar je za opravljanje le-teh potrebna določena izobrazba ali nacionalna poklicna kvalifikacija.

Standardna klasifikacija dejavnosti

41.200 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb - srednja poklicna izobrazba ustrezne smeri

43.210 Inštaliranje električnih napeljav in naprav - srednja poklicna izobrazba ustrezne smeri

43.220 Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav - srednja poklicna izobrazba ustrezne smeri

43.290 Drugo inštaliranje pri gradnjah - srednja poklicna izobrazba ustrezne smeri

sem spada samo inštaliranje:

dvigal, tekočih stopnic (tudi popravila in vzdrževanje)

avtomatskih samozapiralnih vrat

strelovodov

toplotne in zvočne izolacije

43.310 Fasaderska in štukaterska dela - NPK ali srednja poklicna izobrazba ustrezne smeri

43.910 Postavljanje ostrešij in krovska dela - srednja poklicna izobrazba ustrezne smeri

sem spada samo:

postavljanje ostrešij

krovska dela

43.990 Druga specializirana gradbena dela- srednja poklicna izobrazba ustrezne smeri

sem spada samo:

gradnja temeljev, tudi zabijanje pilotov

vrtanje in kopanje jaškov

postavljanje kovinskih konstrukcij

krivljenje jeklene armature

betoniranje - lahko tudi NPK

postavljanje, razstavljanje delovnih odrov in ploščadi

postavljanje dimnikov in peči (industrijskih in drugih) -NPK pečar,

hidroizolacijska dela

storitve z dvigali in drugo gradbeno mehanizacijo

Opravljanje dejavnosti znotraj gradbeništva na obrtni način

V primeru, da dejavnost opravljate na obrtni način, je treba pridobiti obrtno dovoljenje in se vpisati v obrtni register pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije. To je potrebno pri naslednjih dejavnosti znotraj gradbeništva:

Pogoji pri hidroizolacijskih delih, krivljenju jeklene armature , postavljanju ostrešij , betoniranju , gradnji temeljev in tudi zabijanje pilotov.

Izvajalec mora za gradnjo in izvajanje del tudi:

na zahtevnih objektih imenovati odgovornega vodjo del za zahtevne objekte,

na nezahtevnih in enostavnih ter manj zahtevnih objektih pa odgovornega vodjo del za nezahtevne in enostavne ter manj zahtevne objekte.

v primeru, ko izvajalec opravlja le posamezna dela pri gradnji pa mora imenovati odgovornega vodjo posameznih del za vodenje tistih del, za katere je usposobljen.

Pogoji pri storitvah z dvigali in drugo gradbeno mehanizacijo

Pogoj je pri tej dejavnosti obrtno dovoljenje.

Kam vložiti vlogo za pridobitev obrtnega dovoljenja?

Vloga za pridobitev obrtnega dovoljenja se lahko vloži:

pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije oziroma pri Območni obrtni-podjetniški zbornici po sedežu predlagatelja,

na enotni točki VEM,

preko državnega spletnega portala e-VEM. Za to je potrebno seveda imeti veljavno in zahtevano digitalno potrdilo.

Pred vložitvijo vloge mora biti predlagatelj ustrezno statusno organiziran in izpolnjevati pogoje za nosilca obrtne dejavnosti.

Poleg odločbe o izdaji obrtnega dovoljenja se predlagatelju izda reprezentitvno obrtno dovoljenje in se ga vpiše v obrtni register.

V kolikor bi želeli odpreti podjetje vas vabimo na brezplačno Skupinsko svetovanje pred registracijo podjetja, kjer boste izvedeli več o postopkih pred, med in po registraciji podjetja.

Prijava na izobraževanje

Pripravil: Rok Gros, DATA d.o.o.

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/06/16/gradbenistvo-in-nacionalna-poklicna-kvalifikacija/