O-STA

Na voljo bančni krediti in sofinanciranje manjših začetnih naložb

Mariborska razvojna agencija je objavila Javni razpis kreditov in garancij za mikro, mala in srednja podjetja v okviru regijske garancijske sheme za Podravje. O razpisu smo že pisali tukaj.

Bančni krediti

Predmet razpisa

Predmet razpisa so garancije Regijske garancijske sheme za Podravje (RGSPD) za bančne kredite, ki jih MRA razpisuje v sodelovanju z bankami.

Cilj razpisa

Cilj javnega razpisa je pospeševanje razvoja malega in srednjega gospodarstva in pridobitne dejavnosti podjetnikov, povečevanje investicijske aktivnosti v Podravski regiji, zmanjševanje stopnje brezposelnosti, vzpostavljanje možnosti za prestrukturiranje regijskega gospodarstva, olajšanje dostopa mikro, malim in srednje velikim podjetjem do kreditov z zmanjšanjem bančnih zahtev za zavarovanje kreditov, idr.

Rok za prijavo

Rok za prijavo je odprt od 19.6. 2015 od 8. ure dalje do porabe sredstev oziroma najpozneje do 22. 4. 2018 do 14. ure.

Skupen garancijski potencial RGSPD znaša 2.400.000 EUR in je razpisan na podlagi dolgoročne finančne vloge Slovenskega regionalno razvojnega sklada v višini 1.200.000 EUR in predvidenega multiplikatorja 4.

Sofinanciranje manjših začetnih naložb

Prav tako je Mariborska razvojna agencija objavila Prvi javni razpis za sofinanciranje manjših začetnih naložb.

Komu je razpis namenjen?

Razpis je namenjen gospodarskim subjektom, ki delujejo in načrtujejo manjše začetne naložbe na območju občin Kungota, Hoče-Slivnica, Mestne občine Maribor, Pesnica, Podvelka, Radlje ob Dravi, Ribnica na Pohorju, Ruše in Selnica ob Dravi.

Predmet razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje manjših začetnih naložb v mikro, malih in srednje velikih podjetjih iz upravičenega območja, ki bodo pridobila garancije za bančne kredite, ki jih bosta podelili Mariborska razvojna agencija p.o. in RRA Koroška d.o.o. v sodelovanju z izbranimi bankami na podlagi ločenih javnih razpisov v okviru regijskih garancijskih shem, objavljena v Uradnem listu RS, št. 41/15 hkrati s tem razpisom.

Rok za prijavo

Razpis je odprt od 19.6. 2015 od 8. ure dalje do porabe sredstev.

Več informacij o javnem razpisu na mra.si

Več o aktualnih razpisih bodo naši svetovalci predavali na izobraževanju Evropska sredstva so na voljo, ste pripravljeni?

Prijava na izobraževanje

Pripravila: Anja Grahek

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/06/16/na-voljo-bancni-krediti-in-sofinanciranje-manjsih-zacetnih-nalozb/