O-STA

Delničarji Kovinotehne na skupščini podprli vse predloge

Uprava Kovinotehne, d. d., Celje, sporoča delničarjem družbe in javnosti, da je danes, 05.07.2001, zasedala skupščina delničarjev Kovinotehne, d. d., Celje. Na skupščini so bili sprejeti vsi sklepi, ki so bili predlagani s strani Nadzornega sveta in Uprave družbe in objavljeni v sklicu skupščine v Delu, dne 01.06.2001.

Tako so prisotni na skupščini sprejeli letno poročilo za leto 2000 ter potrdili sklep o pokrivanju izgube iz preteklega leta. Za revizorja za leto 2001 je bila imenovana revizijska hiša PricewaterhouseCoopers, d. d., Ljubljana. Delničarji so sprejeli tudi sklep o vključitvi Kovinotehne, d. d., Celje, v družbo Merkur, d. d.