O-STA

Stališča do predlaganih sprememb organizacije delovnega časa v Kliničnem centru

Stališče zdravniških organizacij,

FIDES sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije, Zdravniške zbornice Slovenije in Slovenskega zdravniškega društva,

do predlaganih sprememb organizacije delovnega časa v Kliničnem centru

Predstavniki zdravniških organizacij smo se seznanili z osnutkom sprememb "Pravilnika o delovnem času in vrednotenju oblik delovnega časa v Kliničnem centru Ljubljana". Ugotovili smo, da je med drugim predvideno tudi bistveno zmanjšanje števila zdravnikov specialistov pri zagotavljanju dežurne službe ter zmanjšanje števila zdravnikov, ki bodo delali v dopoldanskem času.

Utemeljeno ocenjujemo, da bi taka sprememba pomenila bistveno povečano tveganje za pojav neljubih dogodkov, zmanjšanje varnosti za bolnike in znižanje kakovosti dela.

Načrtovano razporejanje zdravnikov izven dopoldanskega delovnega časa bo posledično zmanjšalo obseg opravljenega rednega dela, kar pomeni še daljše čakalne dobe.

V primeru uveljavitve predlaganih sprememb zdravniki ne sprejemamo nobene odgovornosti za vse negativne posledice.

Vodstvo Kliničnega centra pozivamo, naj nemudoma umakne predlagani osnutek sprememb in začne, v tesnem sodelovanju s strokovnimi kolegiji kliničnih oddelkov, pripravljati strokovno utemeljen in izvedljiv načrt sprememb v organizaciji dela v Kliničnem centru.