O-STA

Kako se lahko organizira socialni podjetnik?

Socialni podjetnik je vsak, ki v okviru socialnega podjetja trajno proizvaja in prodaja svoje izdelke ali opravlja storitve, ki so v javnem interesu.

Katere lastnosti mora imeti dober socialni podjetnik?

Obvlada podjetniške veščine

Vodi socialno podjetje in poskrbi, da to posluje v skladu z načeli socialnega podjetništva

Išče inovativne rešitve za različne družbene in socialne izzive

Ponuja ideje, ki so ustrezne za realizacijo in vodijo do družbenih sprememb

Razvija nove oblike zaposlovanja

Spodbuja sodelovanje med ljudmi

Spodbuja prostovoljno delo in družbeno solidarnost

Kako se lahko organizira socialni podjetnik?

Po Zakonu o socialnem podjetništvu so socialna podjetja lahko različne oblike nepridobitnih pravnih oseb. Socialno podjetje je lahko:

Društvo (ustanovi se na Upravni enoti)

Zavod

Ustanova oziroma fundacija

Zadruga in evropska zadruga

Gospodarske družbe:

Družba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.)

Družba z neomejeno odgovornostjo (d.n.o)

Delniška družba (d.d.)

Komanditna družba (k.d.)

Vse nepridobitne pravne osebe (razen društva) in gospodarske družbe se ustanavljajo pri notarju.

Preberite tudi Socialno podjetništvo: V Sloveniji jih je 62, a obeta se jih več.

Želite izvedeti več o možnostih ustanovitve socialnega podjetja? Za vas smo pripravili seminar Socialno podjetništvo, ki vam bo pri tem v veliko pomoč.

Prijava na izobraževanje

Pripravila: Bogdana Rejc, podjetniška svetovalka

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/06/16/kako-se-lahko-organizira-socialni-podjetnik/