O-STA

V javnem sektorju povprečna plača višja, v zasebnem pa nižja

Statistični urad RS je objavil podatke o povprečni mesečni plači za april 2015. Povprečna mesečna plača za april 2015 je v bruto vrednosti znašala 1.543,95 EUR, v neto vrednosti pa 1.005,52 EUR; od povprečne mesečne plače za marec 2015 je bila v bruto vrednosti nominalno nižja za 0,4 %, realno pa za 0,5 %, v neto vrednosti je bila nominalno nižja za 0,3 %, realno pa za 0,4 %.

V javnem sektorju povprečna plača višja, v zasebnem pa nižja

Povprečna mesečna neto plača za april 2015 se je glede na prejšnji mesec zvišala v javnem sektorju in v sektorju država, v zasebnem sektorju pa se je znižala: v javnem sektorju se je zvišala za 0,7 %, v sektorju država pa za 0,1 %; v zasebnem sektorju se je znižala za 0,9 %. V obdobju od januarja do aprila 2015 se je povprečna mesečna neto plača v javnem sektorju v primerjavi z istim obdobjem prejšnjega leta za 0,8 % zvišala, medtem je v zasebnem sektorju ostala nespremenjena.

Kalkulator za izračun plače

V katerih dejavnostih so imeli najvišje plače?

Povprečna mesečna neto plača za april 2015 je bila najvišja v oskrbi z električno energijo, plinom in paro, in sicer je znašala povprečno 1.407,02 EUR. Sledile so povprečne mesečne neto plače v področju finančnih in zavarovalniških dejavnosti (1.399,90 EUR) in v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih (1.302,79 EUR). Najnižjo povprečno mesečno neto plačo so prejeli zaposleni v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (692,74 EUR).

Preberite tudi: V 2014 najbolje plačani energetiki, bančniki in informatiki.

Najnižje plače v primorsko-notranjski regiji

Povprečna mesečna neto plača za april 2015 se je glede na marec 2015 najbolj zvišala v obalno-kraški in goriški statistični regiji (v vsaki za 1,2 %). Najbolj znižala pa se je v gorenjski statistični regiji (za 2,7 %), najnižja pa je bila v primorsko-notranjski statistični regiji.

Najnižjo povprečno mesečno neto plačo za april 2015 so sicer prejeli zaposleni v občinah Kostanjevica na Krki in Hajdina; v prvi je znašala povprečno 682,59 EUR neto, v drugi 707,67 EUR. Daleč najvišjo povprečno mesečno neto plačo že vrsto let prejemajo zaposleni v občini Cerklje na Gorenjskem; za delo v aprilu 2015 so prejeli povprečno 1.438,25 EUR neto.

Ste vedeli?

Pri neto plači 1.000 EUR, je strošek delodajalca 1.620 EUR, pri neto plači 2.000 EUR je strošek delodajalca 4.000 EUR.

Ali ne bi bilo bolje prejeti 4.000 EUR na svoj račun in z zneskom samostojno upravljati?

Če bi z vrednostjo 4.000 EUR upravljali sami, bi bila vaša neto plača 2.000 EUR višja za vsaj 700 EUR!

Želite izvedeti več? Vabljeni na seminar Zaposlitev ali samozaposlitev.

Prijava na izobraževanje

Pripravila: Anja Grahek

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/06/17/v-javnem-sektorju-povprecna-placa-visja-v-zasebnem-pa-nizja/