O-STA

Enotno dovoljenje za prebivanje: "Vse na enem mestu" tudi za tujce v Sloveniji

Državni zbor je sprejel Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev, ki prinaša novo ureditev na področju zaposlovanja in dela tujcev v Sloveniji. Enotno dovoljenje za prebivanje in delo se bo po novem izdajalo na upravnih enotah.

Enotno dovoljenje za prebivanje in delo

Temeljni razlog za pripravo novega zakona je nova ureditev oziroma prilagoditev področja zaposlovanja in dela tujcev v Republiki Sloveniji določbam Zakona o tujcih, ki na podlagi prenosa Direktive 2011/98/EU o enotnem postopku obravnavanja vloge za enotno dovoljenje za državljane tretjih držav za prebivanje in delo na ozemlju države članice ter o skupnem nizu pravic za delavce iz tretjih držav, ki zakonito prebivajo v državi članici, uvaja koncept enotnega dovoljenja za prebivanje in delo, ki se bo po novem izdajal v enotnem postopku na upravnih enotah.

Vse na enem mestu

V tujsko zakonodajo se uvaja t. i. načelo "vse na enem mestu" za vse tujce, ki bodo zaprosili za izdajo dovoljenja za prebivanje zaradi zaposlitve ali dela.

Enotno dovoljenje bodo lahko pridobili tudi tujci za:

opravljane sezonskega dela,

opravljanje dela kot samozaposlena oseba,

čezmejno opravljanje storitev kot napoteni delavci.

Tujci več ne bodo potrebovali dveh dovoljenj

Načelo vse na enem mestu je bilo z zakonom uvedeno leta 2011 za pridobitev dovoljenja za prebivanje iz razloga visokokvalificirane zaposlitve (modra karta EU). Načelo vse na enem mestu omogoča tujcu, da si uredi enotno dovoljenje za delo in dovoljenje za prebivanje na enem mestu -na upravni enoti.

Pri tem nova ureditev ne odstopa od že uveljavljene ureditve za pridobitev dovoljenja za prebivanje iz razloga visokokvalificirane zaposlitve (modra karta EU). To pomeni, da tujci, državljani tretjih držav, ki so v Slovenijo prišli z namenom zaposlitve, samozaposlitve ali dela, ne bodo več potrebovali dveh dovoljenj, saj bo enotno dovoljenje nadomestilo tako dovoljenje za prebivanje kot tudi delovno dovoljenje. Izjema od enotnega dovoljenje je le dovoljenje za sezonsko delo za čas do treh mesecev, saj v tem primeru tujci, državljani tretjih držav, po novem ne bodo več potrebovali dovoljenja za prebivanje.

Storitve za tujce

Po novem strožje kazni za kršitelje

Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev prinaša tudi strožje denarne kazni za kršitelje. Višine odmerjenih kazni so predlagane glede na težo storjenega prekrška oziroma ima višina denarnih kazni tudi odvračilni namen, saj se je v praksi pokazalo, da slovenski delodajalci v državah EU, kjer so kazni primerljivo visoke, niso pripravljeni kršiti njihovih predpisov. Zakona ohranja raven zaščite pravic tujih delavcev, tujci pa bodo v enotnem postopku pridobili dovoljenje za prebivanje in delo bistveno hitreje kot doslej.

Preberite tudi: Kontrola trga dela: Hrvati še ne bodo smeli prosto delati pri nas.

Želite v svojem podjetju angažirati novo osebo in ne veste, kaj je za podjetje v tem trenutku najbolj optimalno s stroškovnega vidika? Vabljeni na seminar Poznate vse oblike dela in zaslužka ter njihovo obdavčitev?

Prijava na izobraževanje

Pripravila: Anja Grahek

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/06/17/enotno-dovoljenje-za-prebivanje-vse-na-enem-mestu-tudi-za-tujce-v-sloveniji/