O-STA

Javni razpis za podjetja, ki širijo poslovanje na tuje trge

V Uradnem listu RS št. 43/2015 je bil objavljen Javni razpis za sofinanciranje trženih raziskav na novih tujih trgih 2015. Cilj razpisa je podpreti do 40 podjetij pri izdelavi tržnih raziskav na novih tujih trgih.

Kdo lahko sodeluje na javnem razpisu?

Na javnem razpisu lahko sodelujejo pravne in fizične osebe.

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izdelave tržnih raziskav podjetij, ki so prisotna na tujih trgih, glede možnosti:

  • prodora obstoječih izdelkov/storitev ali skupin izdelkov/storitev (v nadaljevanju izdelkov) na nov tuj trg;
  • prodora novih izdelkov na nov tuj trg.

Tržna raziskava po tem razpisu je strukturiran prikaz pridobljenih podatkov o trgu in konkurenci, pridobljen pretežno iz primarnih virov podatkov s ciljem:

  • identifikacije in ocene novih tržnih/izdelčnih priložnosti prijavitelja,
  • ocene ustreznosti obstoječih izdelkov prijavitelja za potrebe novega tujega trga,
  • priprave načrta za prilagoditev obstoječih izdelkov prijavitelja potrebam novega tujega trga,
  • identifikacije ustreznih prodajnih kanalov prijavitelja na novem tujem trgu.

Namen in cilj javnega razpisa

Namen javnega razpisa je, da se s sofinanciranjem tržnih raziskav na novih tujih trgih izvoznim podjetjem, ki vstopajo na novi tuji trg oziroma širijo in diverzificirajo svoje poslovanje na tujih trgih, olajša odločitve pri vstopu oziroma načinu vstopa na izbran nov tuj trg.

Višina sredstev javnega razpisa

Okvirna skupna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega razpisa, znaša 176.000 EUR.

Rok prijave na javni razpis

Javni razpis je odprt do vključno 3. 8. 2015, do 12.00 ure.

V podjetju Data d.o.o. vam pomagamo pripraviti projekt in vso potrebno projektno dokumentacijo, skladno z razvojnimi načrti vašega podjetja in z usmeritvami izbranega razpisa. Pokličite naše strokovnjake na 01 600 1530 ali pišite na data@data.si.

Vabljeni tudi na naše izobraževanje Evropska sredstva so na voljo, ste pripravljeni?

Prijava na izobraževanje

Pripravila: Anja Grahek

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/06/23/javni-razpis-za-podjetja-ki-sirijo-poslovanje-na-tuje-trge/