O-STA

Vračilo DDV v nekaterih primerih tudi za nadomestne dele vozil

O tem, kakšne oprostitve lahko uveljavite pri uvozu blaga iz tretjih držav, kakšne so dajatve za najpogosteje uvožene izdelke, katero blago je lahko predmet prepovedi in omejitev ter o drugih koristnih napotkih smo pisali že v prvem delu prispevka.

V drugem delu preberite kako je z vračilom DDV-ja za blago kupljeno v Sloveniji in v drugih državah članicah EU.

Vračilo DDV za blago, kupljeno v Sloveniji

Kupec, ki v EU nima niti stalnega niti začasnega bivališča in iznese blago, kupljeno v Sloveniji, vključno z nadomestnimi deli, ki so zaradi popravila ali servisiranja vgrajeni v motorna vozila, plovila ali zrakoplove, registrirana zunaj davčnega območja EU, ima pravico do povračila DDV, plačanega za izneseno blago, pod naslednjimi pogoji:

da je vrednost kupljenega blaga z vključenim DDV na enem računu, izdanem istemu kupcu pri istem prodajalcu, višja od 50 evrov;

da mejnemu carinskemu organu predloži obrazec za vračilo DDV, ki ga je izpolnil in izdal prodajalec, in je obrazcu priložen izvirnik računa oziroma računov; 4

da predloži kupljeno blago mejnemu carinskemu organu, ki po pregledu overi izvirnik obrazca za vračilo DDV in izvirnike priloženih računov ter vpiše datum iznosa blaga iz EU;

da iznese blago iz EU pred potekom tretjega meseca, ki sledi mesecu nakupa. Če je bilo kupljeno blago že uporabljeno, lahko carinski organ zavrne overitev obrazca DDV-VP. Vračila DDV ni mogoče zahtevati za mineralna olja, alkohol in alkoholne pijače ter tobačne izdelke.

Kaj je to DDV in kako postati davčni zavezanec za DDV?

Vračilo DDV za blago, kupljeno v drugih državah članicah EU

Če oseba, ki v EU nima stalnega niti začasnega bivališča, iznese blago, ki ga je kupila v drugi državi članici, iz EU preko Slovenije, carinski organ na njeno zahtevo potrdi obrazec o iznosu blaga, tako da preveri:

ali potnik nima prebivališča v EU;

ali je blago, dano na vpogled, istovetno blagu navedenem na obrazcu za vračilo DDV;

ali je blago predloženo carinskemu organu pred potekom tretjega meseca od nakupa.

Preberite tudi prvi del prispevka Uvoz blaga: Do 16 litrov piva in 200 cigaret brez dajatev.

Pripravila: Anja Grahek

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/06/24/vracilo-ddv-v-nekaterih-primerih-tudi-za-nadomestne-dele-vozil/