O-STA

Delodajalcem pripada povračilo prispevkov za zaposlovanje mladih

Delodajalci, ki zaposlijo mlajšega od 26 let ali mamo, ki skrbi za otroka do 3. leta starosti, lahko uveljavljajo vračilo prispevkov. Vračilo prispevkov za zaposlovanje mladih omogoča Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Pogoji za povračilo prispevkov za zaposlovanje mladih

Pogodba o prvi zaposlitvi za nedoločen čas mora biti sklenjena po 1. 7. 2013, oseba pa mora biti zaposlena pri istem delodajalcu najmanj 2 leti neprekinjeno.

Delodajalci lahko vračilo prispevkov delodajalca uveljavljajo za:

mlade, ki še niso dopolnili 26. leta starosti, ali

mame, ki skrbijo za otroka do 3. leta starosti.

Pred tem oseba ni smela biti zaposlena za nedoločen čas pri drugem delodajalcu.

Kolikšno je vračilo prispevkov za zaposlovanje mladih?

Vračilo prispevkov delodajalca za zaposlovanje mladih znaša:

50 % prispevkov za prvo leto zaposlitve in

30 % prispevkov za drugo leto zaposlitve.

Delodajalci so upravičeni do vračila prispevkov delodajalca, če za celotno obdobje, za katero uveljavljajo vračilo, v celoti plačujejo prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Kako delodajalci uveljavljajo vračilo prispevkov?

Na podlagi vloge, ki jo predložijo Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ-u).

Vlogo predložijo za nazaj. Oddati jo morajo v 3 mesecih potem, ko se je izteklo drugo leto od sklenitve pogodbe o zaposlitvi z vami za nedoločen čas.

Pomembno:

Delodajalci niso upravičeni do vračila prispevkov za zaposlovanje mladih, če so že uveljavili vračilo prispevkov oziroma enakovredne olajšave na podlagi drugih predpisov (s področja zaposlitvene rehabilitacije in zaposlovanja invalidov, urejanja trga dela, razvojne podpore Pomurski regiji, popotresne obnove objektov in spodbujanja razvoja v Posočju, spodbujanja skladnega regionalnega razvoja ipd.).

Več informacij glede vračila prispevkov delodajalca za prvo zaposlitev dobite pri ZPIZ-u.

Preberite tudi Subvencije za zaposlovanje novih kadrov so še na voljo.

Želite v svojem podjetju angažirati novo osebo, pa ne razmišljate o pogodbi o zaposlitvi za novega "sodelavca"? Veste, kaj je za podjetje v tem trenutku najbolj optimalno s stroškovnega vidika? Obiščite seminar Poznate vse oblike dela in zaslužka ter njihovo obdavčitev?

Prijava na izobraževanje

Pripravila: Anja Grahek

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/06/29/delodajalcem-pripada-povracilo-prispevkov-za-zaposlovanje-mladih/