O-STA

Regres na računih najkasneje v sredo

Letni dopust in regres za letni dopust določa Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1). Delavec, ki ima zakonsko pravico do letnega dopusta ima prav tako pravico do regresa za letni dopust.

Delavec je upravičen do izplačila regresa za letni dopust sorazmerno delovnemu času, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi, razen v primerih, ko delavec dela krajši delovni čas.

Delodajalec je dolžan delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, izplačati letošnji regres za letni dopust najkasneje do 1. julija 2015.

Regres pripada delavcu v vsakem primeru

Regres za letni dopust je vezan na pravico delavca do dopusta in ne na njegovo dejansko izrabo, zato delavcu pripada regres, čeprav ni izrabil letnega dopusta.

Regres mora biti na računih delavcev do 1. julija 2015

Delodajalec je dolžan delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, izplačati regres za letni dopust najkasneje do 1. julija tekočega koledarskega leta. Višina regresa je zakonsko določena in sicer najmanj v višini minimalne plače, ki za delo s polnim delovnim časom od 1. januarja 2015 dalje znaša 790,73 € bruto.

Regres se lahko izjemoma izplača do 1. novembra tekočega koledarskega leta, če je taka možnost določena s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti za primer, ko je delodajalec nelikviden.

Za regres velja pet letni zastaralni rok

Regres za letni dopust ni občasna dajatev, zato za zastaranje velja splošni petletni zastaralni rok, obresti od neizplačanega regresa za letni dopust pa so stranska terjatev, ki zastara v zastaralnem roku treh let. V kolikor delodajalec do 1. julija delavcu ne nakaže regresa, je delavec upravičen tudi do izplačila zakonskih zamudnih obresti.

Drugačen način izplačila regresa

Delavec in delodajalec pa se lahko dogovorita tudi o drugačnem načinu izplačila tega prejemka, vendar mora delodajalec dokazati obstoj takšnega dogovora.

Delodajalec zamuja z izplačili plač, regresov, stroškov. Kaj storiti? Preberite tukaj.

V kolikor bi radi izvedeli več o poslovanju in podjetniških obveznostih, obiščite naš seminar Abeceda poslovanja.

Prijava na izobraževanje

Pripravila: Anja Grahek

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/06/30/regres-na-racunih-najkasneje-v-sredo/