O-STA

Poslovni načrt nujen ob obisku banke, a njegov domet seže dlje

Na poslovni načrt največkrat pomislimo takrat, ko ga od nas zahteva banka ali ko se moramo prijaviti na razpis na nepovratna sredstva. A njegov domet seže daleč čez to. Poda vam osnovno smer razvoja bodočega poslovanja, z njim lahko preverite poslovno idejo, ocenite prodajo in stroške ter tveganja, s katerimi se boste na svoji poslovni poti soočili. S tem pa se lahko izognete napakam, ki vas lahko kot podjetnika drago stanejo.

Poslovni načrt je navadno sestavljen vsebinskega in finančnega dela. V vsebinskem delu je potrebno opredeliti poslovno idejo, predstaviti podjetje, izdelati SWOT analizo ter opredeliti poslanstvo, vizijo in cilje podjetja. Nepogrešljivi elementi tega sklopa so analiza panoge in trendov ter analiza kupcev, konkurentov, kot tudi izdelava učinkovitega trženjskega spleta. Vsebinski del navadno zajema tudi organizacijske in pravne vidike poslovanja, oceno tveganj in problemov ter terminski načrt podjetnikovih aktivnosti.

Sklop, ki je še posebej pomemben za banke, finančne investitorje ter razpisodajalce, pa so finančne projekcije. Tam je potrebno opredeliti napoved prodaje in oceno stroškov, kar se prikaže v projekcijah bilance stanja, izkaza poslovnega in izkaza denarnih tokov, navadno za 3 do 5 let naprej.

Zakaj poslovni načrt? Z njim samozavestno na banko po kredit

Poslovni načrt torej najprej potrebujete zaradi sebe - gre za osebno izkaznico vašega podjetja, vašo refleksijo in razgrnitev vaših sanj na papir. Ko imate idejo razdelano tudi na papirju, potem lahko greste korak naprej: z njim greste lahko samozavestno na banko po kredit, dober poslovni načrt pa vam tudi poveča možnosti pridobitve nepovratnih sredstev. Ko boste iskali poslovne partnerje in nove investitorje, boste imeli večje možnosti dogovora, če jim boste lahko idejo predstavili tudi na papirju.

Če imate dobro ekonomsko predznanje, lahko enostaven poslovni načrt pripravite sami. Po naših izkušnjah pa je bolje, če za to pokličete izkušenega in zanesljivega podjetniškega svetovalca. Res je, da slednje potegne za sabo določene stroške, vendar s tem poslovnemu načrtu povečate verodostojnost, hkrati pa lahko od njega dobite pomembne povratne informacije v zvezi s tem, ali je vaša ideja tudi realno izvedljiva in tržno zanimiva.

Vsem, ki bi radi predstavili svojo podjetniško idejo banki, investitorjem, poslovnim partnerjem ali bi jo prijavili na razpis za nepovratna sredstva vabljeni an seminar Kako pripraviti uspešen poslovni načrt.

Prijava na izobraževanje

Pripravil: mag. Dario Berginc, Data d.o.o.

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/07/02/poslovni-nacrt-nujen-ob-obisku-banke-a-njegov-domet-seze-dlje/