O-STA

Zaposlovanje tujcev: Hrvati imajo po dveh letih enake pravice kot Slovenci

Vlada RS je sprejela Zakon o podaljšanju prehodnega obdobja na področju prostega gibanja državljanov Republike Hrvaške in njihovih družinskih članov (ZPPOPGHR).

Zaposlovanje tujcev: Kako se lahko zaposlijo hrvaški državljani?

Državljani Republike Hrvaške se lahko v prvih dveh letih zakonitega prebivanja v Republiki Sloveniji zaposlijo na podlagi veljavnega dovoljenja za zaposlitev. Državljan Republike Hrvaške je lahko zaposlen le pri tistem delodajalcu, ki je zanj pridobil dovoljenje za zaposlitev in opravlja le tisto delo, za katero mu je bilo izdano dovoljenje za zaposlitev.

Po dveh letih neprekinjenega zakonitega prebivanja v Republiki Sloveniji imajo državljani Republike Hrvaške pravico do prostega dostopa na slovenski trg dela in se zaposlujejo pod enakimi pogoji kot slovenski državljani. Prav tako lahko državljani Republike Hrvaške v Republiki Sloveniji opravljajo delo na podlagi pogodb civilnega prava pod enakimi pogoji kot državljani Republike Slovenije.

Tujci, ki v Republiki Sloveniji prebivajo na podlagi združitve družine z državljanom Republike Hrvaške in niso državljani Švicarske konfederacije ali države članice Evropskega gospodarskega prostora se v Republiki Sloveniji lahko zaposlijo in delajo pod enakimi pogoji kot državljani Republike Hrvaške.

Izdaja in podaljšanje dovoljenja za zaposlitev

Dovoljenje za zaposlitev se izda ali podaljša na vlogo delodajalca za čas, ki ne more biti daljši od enega leta. V primeru zaposlovanja za namen opravljanja sezonskega dela v kmetijstvu ali gozdarstvu pa se dovoljenje za zaposlitev izda na vlogo delodajalca za čas, ki pa ne sme biti daljši od šestih mesecev v koledarskem letu.

Dovoljenje za zaposlitev se izda pod pogojem, da:
1. v evidenci brezposelnih oseb zavoda ni ustreznih brezposelnih oseb;
2. je delodajalec ustrezno registriran ali vpisan v poslovnem registru za opravljanje dejavnosti v okviru katere se izvaja delo, ki ga bo opravljal državljan Republike Hrvaške, ali da je kot nosilec kmetijskega gospodarstva ali član kmetije vpisan v register kmetijskih gospodarstev;
3. državljan Republike Hrvaške izpolnjuje pogoje, ki jih zahteva delodajalec in
4. je vlogi za izdajo dovoljenja za zaposlitev priložena pogodba o zaposlitvi za predmetno obdobje, ki jo je podpisal delodajalec.

Nastop dela in prijava v obvezna socialna zavarovanja

Prijava v obvezna socialna zavarovanja državljanov Republike Hrvaške v Republiki Sloveniji se opravi v skladu s predpisi, ki urejajo prijavo in odjavo iz obveznih socialnih zavarovanj. Državljan Republike Hrvaške mora nastopiti delo najpozneje deseti dan od vročitve dovoljenja za zaposlitev delodajalcu.

Preberite tudi:

Prijava in odjava dela tujcev: Rok za odjavo je 3 delovne dni

Hrvatom za delo na črno do 30 tisoč evrov globe

Razmišljate o zaposlitvi novih sodelavcev? Vas zanima, katera oblika dela bi bila za vaše podjetje najbolj optimalna iz stroškovnega vidika? Vabljeni na seminar Poznate vse oblike dela in zaslužka ter njihovo obdavčitev?

Prijava na izobraževanje

Pripravila: Anja Grahek

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/07/02/zaposlovanje-tujcev-hrvati-imajo-po-dveh-letih-enake-pravice-kot-slovenci/