O-STA

Delovno dovoljenje: Hrvatom za delo na črno do 30 tisoč evrov globe

Vlada RS je sprejela Zakon o podaljšanju prehodnega obdobja na področju prostega gibanja državljanov Republike Hrvaške in njihovih družinskih članov (ZPPOPGHR). Kako se lahko zaposlijo hrvaški državljani smo pisali že v prvem delu članka. V drugem delu pa pišemo o tem, kdaj lahko preneha delovno dovoljenje in kolikšne so kazni za neupoštevanje zakona.

Prenehanje veljavnosti in razveljavitev dovoljenja za zaposlitev

Delovno dovoljenje preneha veljati:

1. s potekom časa, za katerega je bilo izdano;
2. s pridobitvijo pravice do prostega dostopa na slovenski trg dela;
3. v primeru smrti državljana Republike Hrvaške, za katerega je bilo izdano dovoljenje za zaposlitev;
4. če je razveljavljeno.

Delovno dovoljenje se razveljavi:

1. če državljan Republike Hrvaške ne nastopi dela oziroma ni prijavljen v obvezna socialna zavarovanja v rokih iz prejšnjega člena;
2. če je bila državljanu Republike Hrvaške ali njegovemu delodajalcu izrečena pravnomočna globa po 10. členu tega zakona;
3. če je v zvezi z delom državljana Republike Hrvaške, za katerega je bilo izdano dovoljenje za zaposlitev, delodajalcu pravnomočno izrečena globa glede na Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno.

Kazenske določbe

Delodajalec, ki državljanu Republike Hrvaške omogoči opravljanje dela, za katerega ni bilo izdano dovoljenje za zaposlitev bo kaznovan z globo od 3.000 do 30.000 eurov. Odgovorna oseba delodajalca je kaznovana z globo od 500 do 5.000 eurov. Državljan Republike Hrvaške, ki opravlja delo, za katerega ni bilo izdano dovoljenje za zaposlitev se kaznuje z globo od 500 do 5.000 eurov.

Preberite tudi Zaposlovanje tujcev: Hrvati imajo po dveh letih enake pravice kot Slovenci.

Razmišljate o zaposlitvi novih sodelavcev? Vas zanima, katera oblika dela bi bila za vaše podjetje najbolj optimalna iz stroškovnega vidika? Vabljeni na seminar Poznate vse oblike dela in zaslužka ter njihovo obdavčitev?

Prijava na izobraževanje

Pripravila: Anja Grahek

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/07/02/delovno-dovoljenje-hrvatom-za-delo-na-crno-do-30-tisoc-evrov-globe/