O-STA

Vračilo dohodnine: Če imate dolg do Fursa, ga poravnajte najkasneje v petek

Dohodnina je davek od dohodkov fizičnih oseb. Obdavčeni so vsi dohodki, razen tisti, ki se ne štejejo za dohodke po Zakonu o dohodnini in tisti, ki so po navedem zakonu oproščeni plačila dohodnine.

Vračilo dohodnine

Finančna uprava RS poziva davčne zavezance, ki imajo izkazan dolg v knjigovodski evidenci pri FURS in so upravičeni do vračila dohodnine na podlagi prejetih informativnih izračunov dohodnine za leto 2014 obvešča, da bodo dne 13. 7. 2015, še pred nakazilom zneska za vračilo, izvedli pobote za vse neplačane obveznosti, ki imajo rok zapadlosti do vključno 9. 7. 2015.

Zavezance pozivajo, da svoje zapadle obveznosti poravnajo najkasneje do 10. 7. 2015, da ne bo prihajalo do dvakratnega plačila.

[oblacek id=1 txt="Potrebujete pomoč pri davčni optimizaciji?" link='Pišite nam!']

Zavezanci, pri katerih bo opravljen pobot, bodo o opravljenem pobotu prejeli obvestilo. Razlika po izvedem pobotu se vrne zavezancem na račune do 27. 7. 2015.

Dohodnino si lahko izračunate tudi z našim kalkulatorjem!

Informativni izračun dohodnine 2014

Preberite tudi:

Več o podjetniških obveznostih izveste na seminarju Abeceda poslovanja.

Prijava na izobraževanje

Pripravila: Anja Grahek

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/07/03/vracilo-dohodnine-ce-imate-dolg-do-fursa-ga-poravnajte-najkasneje-v-petek-2/