O-STA

Konica Minolta uvaja transparentno in celostno storitev za ogljično nevtralno pisarno, v poslovnem in okolju za produkcijsko tiskanje!

Ljubljana, 6. julij 2015

Konica Minolta z "uvajanjem ogljične nevtralnosti" uvaja novo storitev, ki celostno vključuje izravnavanje ogljičnih izpustov in tako omogoča ogljično nevtralno tiskanje. Ta celovita in pregledna storitev pisarniškim okoljem v podjetjih in ponudnikom profesionalnih tiskarskih izdelkov ponuja preprost način za izravnavo emisij ogljika, ki se pojavljajo v procesu tiskanja, kar ne zahteva nobenega dodatnega dela. Z uvedbo novega storitve Konica Minolta ponovno dokazuje svojo pionirsko vlogo pri uvajanju vodilnih trajnostnih storitev.

Konica Minolta od julija svojim kupcem ponuja ogljično nevtralno tiskanje, ki omogoča zmanjšanje učinka na okolje in pomoč pri preprečevanju globalnega segrevanja. Z novo storitvijo za "omogočanje ogljične nevtralnosti" Konica Minolta svojim kupcem ponuja celostno okoljsko rešitev, s katero lahko določijo svoj ogljični odtis ter ga hkrati zmanjšajo. Storitev ponuja transparenten in prožen koncept, ki zagotavlja hitro in enostavno izvajanje. Uporabnikih s tako nadgrajenimi produkcijskimi tiskalniki svojim izdelkom zagotovijo dodano vrednost in lahko zagotovijo več delovnih mest, poslovni uporabniki pa na ta način poudarjajo svojo zavezanost k varovanju podnebja v okviru splošnega prizadevanja za družbeno odgovornost. Konica Minolta v sodelovanju s strokovnjaki za podnebne spremembe, podjetjem ClimatePartner, trenutno podpira štiri certificirane projekte za uravnavanje izpustov ogljika po svetu: vetrno elektrarno v mestu Bandirma v Turčiji; hidroelektrarno v mestu Renun v Indoneziji; pridobivanje metana v mestu Liaoning na Kitajskem in hidroelektrarno v mestu Santa Catarina v Braziliji. Poleg zmanjševanja ogljičnih izpustov podpora na teh projektih spodbuja tudi pozitivne družbene učinke tam, kjer so resnično potrebni, kot je na primer podpora odpiranju novih delovnih mest, izboljšanje higienskih standardov ali boljše izobraževanje za lokalno prebivalstvo.

Dr. Teresa Haller-Mangold, Team Manager v oddelku Corporate Branding & Sustainability Konice Minolta poudarja: "Vodilna načela Konice Minolta za zmanjšanje okoljskih vplivov so: izogibanje - zmanjševanje - nadomeščanje. Konica Minolta je že v svojih zgodnjih začetkih podpirala trajnostno tiskanje, na primer z oblikovanjem lahkih naprav z nizko porabo energije, mnogi materiali, ki jih Konica Minolta uporablja za svoje tiskalnike, pa so iz recikliranih surovih. Naš novi program "omogočanja ogljične nevtralnost" se ujema z našo splošno strategijo, v kateri trajnostno ravnanje obravnavamo kot ključno korporativno strategijo hkrati s stalnimi prizadevanji za izdelke, ki našim uporabnikom olajšajo življenje in tako pripomorejo k resničnemu izboljšanju. "

Pritisnite gumb za takojšnjo ogljično izravnavo in trajnostno ravnanje.

Z izbiro Konica Minolta izdelkov se uporabniki odločijo za "omogočanje ogljične nevtralnosti" in so le nekaj korakov stran od okolju prijaznega tiskanja. S sistemi Konica Minolta lahko tiskajo kot običajno, hkrati pa lahko skozi celotno življenjsko dobo svojih naprav spremljajo skupne emisije in jih s pomočjo zmanjševanja ogljične izravnave hkrati zmanjšujejo. Zmanjševanje vplivov tiskanja potrjujejo certifikati in oznake, ki jih je mogoče uporabiti v marketinških materialih, sporočilih za medije in internih komunikacijskih kanalih.

Konica Minolta - vzor trajnosti.

Konica Minolta je prejemnik številnih nagrad za trajnostni razvoj, kot sta RobecoSAM Gold Class Sustainability Award in Blue ​​Angel Mark (RAL-UZ 171) znotraj FTSE4Good Globalni Indeks in Dow Jones Sustainability Index. Podjetje na ta način potrjuje, da tudi dejansko upošteva načela, ki si jih je zastavilo. Z "omogočanjem ogljične nevtralnosti" se je Konica Minolta zavezala k trajnostnemu ravnanju z zmanjševanjem izpustov vseh svojih tiskalniških naprav (od pisarniških do produkcijskih), ki ga že izvaja na evropskem sedežu Konice Minolta v Nemčiji. Te aktivnosti se skladajo z dolgoročnimi okoljskimi cilji podjetja, povzetimi v projektu Eco Vision 2050, ki se osredotoča na zmanjševanje emisij CO2 v celotnem življenjskem ciklusu izdelka za 80 % do leta 2050 (v primerjavi z nivojem iz poslovnega leta 2005), spodbujanjem recikliranja in učinkovito uporabo omejenih zemeljskih virov ter prizadevanjem za spodbujanje obnove in ohranjanjem biotske raznovrstnosti.