O-STA

Naveličani iskanja službe? Preberite si, kako do podjetja

Na Zavodu za zaposlovanje je bilo konec julija registriranih več kot 110 tisoč brezposelnih oseb. V strukturi brezposelnosti se še naprej povečuje delež žensk, delež brezposelnih v starosti 50 let ali več in delež dolgotrajno brezposelnih oseb. V izobrazbeni strukturi narašča delež terciarno izobraženih brezposelnih oseb, poleg tega se je junija glede na maj povečal delež brezposelnih z osnovnošolsko izobrazbo.

Še vedno večji delež iskalcev prve zaposlitve

Primerjalno na lanski junij v brezposelnosti večje deleže predstavljajo brezposelne ženske, brezposelne osebe v starosti od 30 do 39 let in osebe v starosti 50 let ali več. Še vedno je nekoliko večji delež iskalcev prve zaposlitve, največje povečanje pa je zaznati pri deležu dolgotrajno brezposelnih oseb.

Med izobrazbenimi ravnmi se je v primerjavi z lanskim junijem najbolj povečal delež terciarno izobraženih brezposelnih oseb, večja kot pred letom sta tudi deleža brezposelnih z osnovnošolsko izobrazbo in s srednjo strokovno in splošno izobrazbo, medtem ko se je delež brezposelnih oseb s poklicno izobrazbo zmanjšal.

Naveličani iskanja dela na Zavodu za zaposlovanje? Lahko se odločite za ustanovitev podjetja.

Postopek ustanovitve podjetja, bodisi s.p. ali d.o.o., je danes veliko lažji predvsem pa hitrejši, kot je bil v preteklosti. Zaslugo za to gre iskati v manjši potrebi po poznavanju vseh zakonskih predpisov, saj se s temi namesto vas ukvarjajo za to usposobljeni strokovnjaki.

Kako do podjetja? Enostavno!

Sam postopek registracije podjetja v Sloveniji danes zelo poenostavljen, hiter in brezplačen. Postopek registracije samostojnega podjetnika je mogoče brezplačno izpeljati kar na naši VEM točki.

Tudi v primeru odprtja in registracije enosebne d.o.o. lahko to brezplačno storite na naši VEM točki. Tu postopek registracije d.o.o. lahko opravijo družbeniki, ki vplačajo osnovni kapital ( EUR 7.500) v celoti v denarju in hkrati ne želijo vnesti nobenih posebnosti (dodatnih členov) v Akt o ustanovitvi ali Družbeno pogodbo.

Za vas tudi po odprtju podjetja

V podjetju DATA bomo z vami ostali tudi po odprtju vašega podjetja, tako da se boste lahko kadar koli po pomoč obrnili na naše svetovalce. S strokovnim podjetniškim svetovanjem namreč v Data d.o.o. nudimo pomoč tistim, ki začenjate s svojo dejavnostjo in tudi tistim, ki to že opravljate in želite na vašem področju napredovati.

Vsem, ki želite razumeti razliko med s.p. in d.o.o. ter spoznati postopke pred, med in po ustanovitvi svojega podjetja, svetujemo obisk brezplačnega Skupinskega svetovanja pred registracijo podjetja.

Prijava na izobraževanje

Pripravila: Anja Grahek

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/07/07/navelicani-iskanja-sluzbe-preberite-si-kako-do-podjetja/