O-STA

Zaposlovanje Hrvatov mogoče samo, če ni ustreznih brezposelnih oseb

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavilo praktična pojasnila v zvezi z zaposlovanjem, samozaposlovanjem in delom državljanov Republike Hrvaške in njihovih družinskih članov v Republiki Sloveniji po 1. 7. 2015.

O Zakonu o podaljšanju prehodnega obdobja na področju prostega gibanja državljanov Republike Hrvaške in njihovih družinskih članov (Ur. l. RS. št. 46/15), ki je stopil v veljavo je 1. 7. 2015, smo že pisali tukaj. Zakon poleg podaljšanja prehodnega obdobja določa tudi pogoje, pod katerimi se lahko državljani Republike Hrvaške in njihovi družinski člani zaposlijo, samozaposlijo ali opravljajo delo v Republiki Sloveniji.

Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev

Spodaj si lahko preberete konkretne informacije glede zaposlovanja, samozaposlovanja in dela hrvaških državljanov.

Zaposlovanje hrvatov

§ Sem državljan Republike Hrvaške in v Republiki Sloveniji prebivam že najmanj dve leti

V Republiki Sloveniji imate pravico do prostega dostopa na trg dela, kar pomeni, da se lahko zaposlite pod enakimi pogoji kot slovenski državljani ter v ta namen ne potrebujete delovnega dovoljenja.

§ Sem državljan Republike Hrvaške in v Republiki Sloveniji še ne prebivam oziroma v Republiki Sloveniji prebivam manj kot dve leti

Za zaposlitev v Republiki Sloveniji potrebujete predhodno pridobljeno dovoljenje za zaposlitev, ki se vašemu delodajalcu izda pod pogojem, da:

§ v evidenci brezposelnih oseb zavoda ni ustreznih brezposelnih oseb

§ je delodajalec ustrezno registriran oziroma vpisan v poslovnem registru oziroma registru kmetijskih gospodarstev

§ izpolnjujete pogoje, ki jih zahteva delodajalec ter

§ je vlogi za izdajo dovoljenja za zaposlitev priložena pogodba o zaposlitvi, podpisana s strani delodajalca.

Dovoljenje za zaposlitev se lahko podaljša pod pogojem, da je priložena pogodba o zaposlitvi, podpisana s strani delodajalca za predmetno obdobje ter da ste bili neprekinjeno prijavljeni v obvezna socialna zavarovanja od dneva nastopa dela.

§ Sem državljan Republike Hrvaške in:

§ sodim med kategorije tujcev, ki so izvzeti iz uporabe Zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev (drugi odstavek 5. člena

§ sem slovenskega rodu do drugega kolena v prvi vrst

§ imam dovoljenje za stalno prebivanj

§ v Republiki Sloveniji prebivam na podlagi združitve družine z državljanom Švicarske konfederacije ali države članice Evropskega gospodarskega prostora, razen Republike Hrvašk

§ sem v zadnjih dveh letih v Republiki Sloveniji pridobil najmanj visokošolsko izobrazbo oziroma zaključil program raziskovalnega dela ali

§ sem določen za zastopanje pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika ter vpisan v ustrezen register.

V Republiki Sloveniji imate pravico do prostega dostopa na trg dela, kar pomeni, da se lahko zaposlite pod enakimi pogoji kot slovenski državljani ter v ta namen ne potrebujete delovnega dovoljenja.

§ Sem državljan države, ki ni Švicarska konfederacija ali članica Evropskega gospodarskega prostora ter v Republiki Sloveniji prebivam na podlagi združitve družine z državljanom Republike Hrvaške

Do slovenskega trga dela dostopate pod enakimi pogoji kot državljan Republike Hrvaške, s katerim v Republiki Sloveniji prebivate na podlagi združitve družine.

Samozaposlitev hrvatov

Državljani Republike Hrvaške in njihovi družinski člani se lahko v Republiki Sloveniji samozaposlijo pod enakimi pogoji kot slovenski državljani ter v ta namen ne potrebujejo delovnega dovoljenja.

Delo hrvatov

Državljani Republike Hrvaške in njihovi družinski člani lahko opravljajo delo na podlagi pogodb civilnega prava pod enakimi pogoji kot slovenski državljani ter v ta namen ne potrebujejo delovnega dovoljenja.

Čezmejno izvajanje storitev z napotenimi delavci

Podjetja s sedežem v Republiki Hrvaški lahko čezmejno izvajajo storitve z napotenimi delavci pod enakimi pogoji kot podjetja s sedežem v drugih državah članicah EU. Skladno s tem v ta namen ne potrebujejo delovnega dovoljenja pač pa so zgolj dolžna prijaviti začetek izvajanja storitve pri Zavodu RS za zaposlovanje na obrazcu TUJ-5A.

Razmišljate o zaposlitvi novega sodelavca, pa ne veste, kaj bi bilo iz stroškovnega vidika najbolj optimalno za vaše podjetje? Vabljeni na seminar Poznate vse oblike dela in zaslužka ter njihovo obdavčitev?

Prijava na izobraževanje

Pripravila: Anja Grahek

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/07/07/zaposlovanje-hrvatov-mogoce-samo-ce-ni-ustreznih-brezposelnih-oseb/