O-STA

Osebno dopolnilno delo: Priglašenih že 6.626 vrst dela

S 1. januarjem 2015 je stopil v veljavo sistem vrednotnic za osebno dopolnilno delo, ki je izvajalcem prinesel določene pravice iz zdravstvenega in pokojninskega zavarovanja. Sistem vrednotnic za opravljanje osebnega dopolnilnega dela je vlada uvedla z namenom preprečevanja dela na črno.

Prehodno obdobje

Osebe, ki so imele na dan 31. 12. 2014 priglašeno osebno dopolnilno delo po določbah prejšnjega Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC), so morale v prehodnem obdobju (do 30. 6. 2015) osebno dopolnilno delo ponovno priglasiti na podlagi in pod pogoji novega Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1). O tem smo pisali že tukaj.

V obdobju od uveljavitve ZPDZC-1 pa do 7. 7. 2015 je 3.490 posameznikov prijavilo 6.626 vrst osebnega dopolnilnega dela (upoštevajoč, da ima lahko en posameznik priglašenih več vrst del).

Kako oseba priglasi osebno dopolnilno delo?

Posameznik mora opravljanje osebnega dopolnilnega dela pred začetkom opravljanja dela priglasiti pri AJPES. Priglasitev ali opustitev del se opravi prek spletnega portala AJPES ali osebno na upravni enoti, ki za posameznika priglasitev oz. opustitev del opravi prek spletnega portala AJPES.

Uporabnikom spletnega portala AJPES zagotavlja brezplačne vpoglede v javne podatke seznama (podatki o osebnem imenu posameznika, vrsti osebnega dopolnilnega dela, zaporedni številki posameznika in kontaktnem podatku).

Preberite tudi

§ Osebno dopolnilno delo: Kako so obdavčeni izvajalci?

§ Za katere vrste del mora vrednotnico kupiti naročnik storitev?

Želite izvedeti več o višini obdavčitev različnih vrst del? Vabljeni na seminar Poznate vse oblike dela in zaslužka ter njihovo obdavčitev?

Prijava na izobraževanje

Pripravila: Anja Grahek

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/07/09/osebno-dopolnilno-delo-priglasenih-ze-6-626-vrst-dela/