O-STA

Poslovni register Slovenije bo omogočal vpogled po osebah

Ajpes obvešča, da bo od 28. 7. 2015 dalje Poslovni register Slovenije (PRS) omogočal iskanje po podatkih tako, da bo mogoče ugotoviti, ali je na dan iskanja določena oseba ustanovitelj ali družbenik oziroma zastopnik ali član organa nadzora.

Iskanje bo omogočeno skladno z novelo Zakona o sodnem registru (ZSreg-F) in novelo Zakona o Poslovnem registru Slovenije (ZPRS-1A)

Vpogled v Poslovni register bo brezplačen

Vsakdo bo lahko brezplačno vpogledal v podatke, ali določena oseba nastopa v eni od naštetih vlog in pri katerem subjektu. Iskanje bo omogočeno le po podatkih subjektov vpisa v sodni register, samostojnih podjetnikov in drugih fizičnih oseb, ki opravljajo pridobitno dejavnost.

Spletna aplikacija ePRS bo dopolnjena z iskalnikom po osebah tako, da bo iskanje podatkov mogoče:

pri fizičnih osebah z uporabo:

osebnega imena in EMŠO ali
osebnega imena in davčne številke ali
osebnega imena in naslova prebivališča, vpisanega v PRS,
pri pravnih osebah: z uporabo firme, imena, matične ali davčne številke.

Pripravila: Anja Grahek

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/07/14/poslovni-register-slovenije-bo-omogocal-vpogled-po-osebah/