O-STA

Plačilo dohodnine za delo v tujini

Če prebivate v Sloveniji, dohodek iz delovnega razmerja (npr. plačo) pa prejemate iz tujine, se praviloma za davčne namene štejete za rezidenta Slovenije. To pomeni, da morate poročati davčnemu organu v Sloveniji tudi o dohodkih, prejetih iz tujine. Davčna obveznost posameznika je namreč odvisna od njegovega statusa (rezident, nerezident).

Dohodek za delo v tujini morate napovedati že v medletni napovedi

Tako je rezident zavezan za plačilo dohodnine od vseh dohodkov, ki imajo svoj vir v Sloveniji, in od vseh dohodkov, ki imajo svoj vir zunaj Slovenije (tj. od svetovnega dohodka).

Rezidenti Slovenije morajo na podlagi določb Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2), dohodke iz delovnega razmerja, ki jih dosegajo z delom v tujini, napovedati že v medletni napovedi za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz delovnega razmerja, pokojnine).

Kalkulator za informativni izračun dohodnine

Kako izpolnite to obveznost?

Oddate izpolnjen obrazec Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodki iz delovnega razmerja, pokojnine), kjer napoveste dohodke, prejete iz tujine. Za prvič prejeti dohodek iz delovnega razmerja ali pokojnino morate vložiti napoved v sedmih dneh od dneva pridobitve tega dohodka.

Ponovno pa je treba vložiti napoved v sedmih dneh od dneva, ko prejmete spremenjeno višino dohodka iz delovnega razmerja ali pokojnine ali ko se spremenijo drugi pogoji, ki vplivajo na višino akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve, če ta sprememba znaša več kot 10 %.

Napoved lahko vložite tudi za vsako novo davčno leto v decembru tekočega leta za naslednje leto.

Primer izpolnjenega obrazca medletne napovedi za odmero akontacije dohodnine najdete na povezavi.

Katere olajšave oziroma znižanja davčne osnove lahko uveljavljate v napovedi?

Uveljavljate lahko:

§ odbitek tujega davka ali oprostitev;

§ obvezne prispevke za socialno varnost;

§ davčne olajšave;

§ stroške prehrane in prevoza v zvezi z delom v tujini.

Veste, da lahko davek odplačate po obrokih? Preberite tukaj.

Vas zanima, kako so obdavčene različne oblike dela? Obiščite seminar Poznate vse oblike dela in zaslužka ter njihovo obdavčitev?

Prijava na izobraževanje

Pripravila: Anja Grahek

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/07/15/placilo-dohodnine-za-delo-v-tujini/