O-STA

V prvem polletju 2015 zaposlitev dobilo skoraj 13.000 mladih

Konec junija 2015 je bilo registriranih 110.245 brezposelnih oseb, kar je 1,9 % manj kot maja, v primerjavi z junijem 2014 pa je bila brezposelnost manjša za 6,1 %. V prvem polletju letošnjega leta je bilo na Zavodu RS za zaposlovanje v povprečju prijavljenih 117.081 brezposelnih oseb, kar je 6 % manj kot v primerljivem obdobju leta 2014.

Manj izgub zaposlitev iz poslovnih razlogov in stečajev podjetij

V prvem polletju leta 2015 se je na Zavodu na novo prijavilo 46.441 brezposelnih oseb, kar je 7,4 % manj kot lani v tem času, in sicer zlasti zaradi manj izgub zaposlitev iz poslovnih razlogov in stečajev podjetij (-22,3 %). Manj pa je bilo tudi iskalcev prve zaposlitve (-17,6 %).

Zaposlitev ali samozaposlitev?

V prvem polletju leta 2015 se je iz evidence odjavilo skupaj 55.654 brezposelnih oseb, od teh 40.733 zaradi zaposlitve, kar je sicer nekoliko manj kot v primerljivem obdobju leta 2014. V strukturi brezposelnosti se povečujejo delež žensk, delež brezposelnih v starosti 50 let ali več in delež dolgotrajno brezposelnih oseb.

Preberite tudi Nove olajšave za zaposlitev brezposelnih mladih.

V evidenci brezposelnih se znižuje delež mladih brezposelnih do 29. leta

Konec junija 2015 je bilo registriranih brezposelnih 25.433 oseb, v starosti od 15 do 29 let, kar je za 12,8 % manj kot junija 2014. V primerjavi z januarjem 2015 se je delež iskalcev prve zaposlitve (17,6 %) nekoliko znižal (za 0,3 %), vendar pa je njihov delež še vedno nekoliko večji v primerjavi z lanskim junijem.

Med odjavljenimi je bilo v prvem polletju 2015 leta skoraj 13.000 brezposelnih v starosti od 15 do 29 let, ki so se zaposlili, kar je sicer nekoliko manj kot v istem obdobju predhodnega leta, vendar pa rezultati še vedno ustrezajo pričakovanjem glede na razmere na trgu dela.

V ukrepe aktivne politike zaposlovanja vključenih 7.472 mladih

V ukrepe aktivne politike zaposlovanja je bilo letos vključenih 18.152 brezposelnih oseb, od tega 7.472 oseb v starosti od 15 do 29 let (41,2 %), kar kaže na prednostno obravnavo te skupine.

Število vključenih v programe aktivne politike zaposlovanja je nižje od števila vključenih v primerljivem obdobju leta 2014 (- 8 %), saj se izvajanje novega Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike 2014-2020 še ni pričelo. Posledično to pomeni tudi manj programov za spodbujanje zaposlovanja, za usposabljanja in izobraževanja, ki bi prispevali k večji vključenosti brezposelnih oseb.

Kazalniki gospodarske aktivnosti kažejo tudi nadaljevanje izboljševanja razmer na trgu dela, kjer se razmere počasi izboljšujejo. Kljub temu pa se na ministrstvu zavedamo, da v primerjavi z obdobjem pred krizo razmere ostajajo zelo zahtevne.

Preberite tudi Olajšave za zaposlovanje starejših zaposlenih.

Pripravila: Anja Grahek

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/07/16/v-prvem-polletju-2015-zaposlitev-dobilo-skoraj-13-000-mladih/