O-STA

Za gotovinsko poslovanje odslej obvezno potrjevanje računov

Državni zbor je sprejel Zakon o davčnem potrjevanju računov, s katerim se v Sloveniji uvajajo tako imenovane davčne blagajne pri gotovinskem poslovanju v obliki postopka potrjevanja računov pri davčnem organu. Tako bo z 2. januarjem 2016 potrebno vse račune za dobave blaga in storitev, ki so plačani z gotovino, potrditi pri Finančni upravi Republike Slovenije (FURS) po predpisanem postopku.

Prehodno obdobje

Zakon predvideva prehodno obdobje dveh let, do 31. decembra 2017, v katerem se lahko zavezanec prosto odloči o tem, ali bo za izdajo računov uporabljal elektronsko napravo za izdajo računov z vzpostavljeno elektronsko povezavo s FURS ali vezano knjigo računov (VKR). V primeru uporabe VKR bo moral zavezanec račune naknadno potrditi pri FURS.

Potrjevanje računov obvezno za gotovinsko poslovanje

Potrjevanje računov pri FURS bo obvezno za vse osebe, ki pri opravljanju dejavnosti izdajajo račune pri gotovinskem poslovanju, razen zakonsko določenih izjem

  • dobavitelji - tujci, ki opravljajo prodajo na daljavo,
  • tujci, vključeni v sistem mini VEM v okviru DDV zakonodaje na ravni EU in
  • podjetja, ki množično izdajajo račune v določenih dejavnostih.

Plačilo z gotovino za namene izvajanja tega zakona pomeni vsako plačilo, ki ni neposredno nakazilo na transakcijski račun prodajalca oziroma dobavitelja blaga ali storitev.

Davčne blagajne: Globe predvidene tudi za kupce

Obvezno digitalno potrdilo

Za namene izvajanja postopka potrjevanja računov bo moral zavezanec pridobiti namensko digitalno potrdilo, zagotoviti elektronsko (spletno) povezavo elektronske naprave za izdajo računov s centralnim informacijskim sistemom FURS in prek elektronske povezave FURS sporočiti podatke o poslovnih prostorih, v katerih bo izdajal račune pri gotovinskem poslovanju.

Vezana knjiga računov

Zavezanec bo moral vsak račun, ki bo plačan z gotovino, potrditi pri FURS. Potrditev računa pri FURS se izvede z dodelitvijo enkratne identifikacijske oznake računa (EOR). Zakon predvideva tudi primere, ko bo račun izdan brez EOR, in sicer v primeru:

  • izpada elektronske povezave,
  • izdaje računa s plačilom na transakcijski račun, ki bo naknadno plačan z gotovino,
  • v primeru opravljanja storitev prek avtomatov ter v primerih izdaje računa z VKR in
  • v primeru nedelovanja elektronske naprave in nezmožnosti vzpostavitve elektronske povezave.

Tako izstavljene račune bo moral zavezanec naknadno potrditi pri FURS.

Izvajanje postopka potrjevanja računov pri FURS bo za zavezance obvezno od 2. januarja 2016, neobvezna vključitev v sistem potrjevanja računov pa bo na strani FURS omogočena s 1. decembrom 2015.

Preberite tudi Zakaj niso davčne blagajne cenovno dostopnejše?

Želite dobiti več koristnih informacij na področju podjetništva? Vabljeni na naš seminar Abeceda poslovanja.

Prijava na izobraževanje

Pripravila: Anja Grahek

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/07/16/za-gotovinsko-poslovanje-odslej-obvezno-potrjevanje-racunov/