O-STA

V tem tednu zadnji roki za doplačilo in vračilo dohodnine

Dohodnina je davek od dohodkov fizičnih oseb. Davčni organ informativne izračun dohodnine sestavlja na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga na podlagi uradnih evidenc in podatkov o dohodkih in vzdrževanih družinskih članih, ki so jih davčni upravi posredovali zavezanci za dohodnino.

Doplačilo in vračilo dohodnine

V zvezi z dohodnino bi radi spomnili na tri datume, ki so aktualni v tem tednu:

  • 27. 7. 2015 bodo še zadnji zavezanci, ki so upravičeni do vračila dohodnine, prejeli nakazana sredstva na svoj TRR;
  • 29. 7. 2015 je rok za doplačilo dohodnine zavezancev, ki so prejeli svoj informativni izračun dohodnine v začetku junija in niso podali ugovora;
  • 31. 7. 2015 je rok za vložitev dohodninske napovedi.

Kdo mora sam vložiti dohodninsko napoved?

Če zavezanec za vložitev napovedi za odmero dohodnine do 15. junija 2015 na dom ni prejel informativnega izračuna dohodnine, mora dohodninsko napoved vložiti sam, in sicer najpozneje do 31. julija 2015, pod pogojem, da je prejel:

  • dohodke, od katerih se plačuje dohodnina, ki presegajo 3.302,70 evrov;
  • dohodke za opravljeno začasno ali občasno delo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije ali Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, ki opravlja posredovanje dela dijakom in študentom v skladu s predpisi s področja zaposlovanja, ki presegajo 2.477,03 evra, če zavezanec izpolnjuje pogoje za priznanje študentske olajšave;
  • pokojnino, od katere je bila obračunana in plačana akontacija dohodnine;
  • pokojnino, pri tem pa je pri akontaciji dohodnine uveljavljal posebno olajšavo za vzdrževane družinske člane;
  • pokojnino, od katere ni bila obračunana in plačana akontacija dohodnine in pri tem tudi ni uveljavljal posebne olajšave za vzdrževane družinske člane, vendar je poleg pokojnine prejel dohodke (od katerih se plačuje dohodnina), višje od 80 EUR.

Obrazec za odmero dohodnine je dostopen na vseh finančnih uradih in na spletni strani Finančne uprave RS.

Napoved je mogoče z varnim kvalificiranim digitalnim potrdilom poslati tudi v elektronski obliki prek portala eDavki.

Pripravila: Anja Grahek

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/07/27/v-tem-tednu-zadnji-roki-za-doplacilo-in-vracilo-dohodnine/