O-STA

Davčne blagajne: Kdaj bo na računu navedena davčna številka?

Vsebina računa je z ZDavPR natančno predpisana. Poleg podatkov na računu, ki se po veljavni zakonodaji o DDV in davčnem postopku zahtevajo, so kot obvezni podatki na računu po ZDavPR še:

 • čas izdaje računa (ura in minute),
 • oznaka fizične osebe, ki izda račun z uporabo elektronske naprave za izdajo računov,
 • enkratna identifikacijska oznaka računa in
 • zaščitna oznaka izdajatelja računa.

V okviru postopka potrjevanja računa FURS bo od podatkov, ki morajo biti po predpisih o DDV navedeni na računu, potrebno na FURS posredovati naslednje podatke o računu:

 • davčno številko zavezanca, ki izda račun, če izda račun v tujem imenu in za tuj račun pa tudi davčno številko davčnega zavezanca, v imenu in za račun katerega je bil izdan račun;
 • datum in čas izdaje računa;
 • številko računa in način dodelitve številke računa;
 • vrednost računa, skupno vrednost osnove po vrsti davka ali dajatve, razdeljeno po davčnih stopnjah, in pripadajoči davek ali dajatev, vrednost dobav na podlagi posebnih ureditev, dobav pri katerih je plačnik davka na dodano vrednost kupec blaga ali naročnik storitve, oproščenih dobav in neobdavčljivih dobav, ločeno po davčnih številkah (kadar gre za račun zavezanca oziroma račune, ki jih zavezanec izda v tujem imenu in za tuj račun);
 • vrednost za plačilo;
 • davčno številko fizične osebe, ki izda račun z uporabo elektronske naprave;
 • zaščitno oznako izdajatelja računa;
 • davčno številko oziroma identifikacijsko številko za namene DDV kupca oziroma naročnika v primerih, ko so ti podatki v skladu z davčnimi predpisi navedeni na računu;
 • številko prvotnega računa v primeru izvajanja postopka potrjevanja naknadne spremembe podatkov na računu.

Vsebina in oblika sporočila s podatki o računu bosta predpisani v podzakonskem predpisu.

Vas zanima, zakaj niso davčne blagajne cenovno dostopnejše? Preberite tukaj.

Kdaj bo na računu navedena davčna številka?

Kadar je v skladu z davčno zakonodajo na računu podatek o davčni številki oziroma identifikacijski številki za namene DDV kupca oziroma naročnika blaga oziroma storitve, se bo kot podatek o računu poslala davčnemu organu tudi davčna številka oziroma identifikacijska številka za namene DDV kupca oziroma naročnika.

Davčna številka oziroma identifikacijska številka za namene DDV bo na računu praviloma navedena v primerih, ko kupec ali naročnik potrebuje račun za uveljavljanje stroškov nakupa kot davčno priznane odhodke pri opravljanju dejavnosti ali ko je račun izdan drugemu davčnemu zavezancu za DDV, pri čemer je kupec ali naročnik, ki je prejel dobavo blaga ali storitev, dolžan plačati DDV (npr. obrnjena davčna obveznost), ali pa je prejel dobavo blaga v skladu s 46. členom ZDDV-1 (oproščeno dobavo blaga znotraj Unije).

Način ustvarjanja, dolžina in oblika zapisa enkratne identifikacijske oznake računa ter dolžina in oblika zapisa zaščitne oznake izdajatelja računa bodo določeni s podzakonskim predpisom.

Poleg navedenega bodo morali zavezanci za namene izvajanja postopka potrjevanja računov na FURS poslati tudi podatke o poslovnih prostorih, kjer se izdajajo računi. Vsebina in oblika sporočila s podatki o poslovnih prostorih bo določena s podzakonskim predpisom.

Več o tem, zakaj bo moral račun vsebovati podatek o poslovnem prostoru smo pisali tukaj.

Preberite tudi:

Vabljeni na seminar Abeceda poslovanja, kjer boste izvedeli več o DDV-ju in ostalih obveznostih, ki jih imajo podjetniki.

Prijava na izobraževanje

Pripravila: Anja Grahek

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/07/29/davcne-blagajne-kdaj-bo-na-racunu-navedena-davcna-stevilka/