O-STA

Prispevki za socialno varnost: Kako zmanjšati stroške položnic?

Vsak mesec morajo osebe z dejavnostjo plačati štiri različne prispevke za socialno varnost in še akontacijo dohodnine (če znesek akontacije ne presega 400 evrov, se ta plača v trimesečnih obrokih). Mesečno to pomeni pet položnic oziroma 60 položnic na leto.

Na eni položnici se lahko združijo tista plačila, ki se nanašajo na isto javnofinančno blagajno oziroma imajo isti račun - IBAN. Osebe z dejavnostjo morajo mesečno plačati trem različnim javnofinančnim blagajnam:

To pomeni, da je mogoče zmanjšati stroške položnic tako, da mesečno namesto petih različnih položnic izpolnite le tri in si tako zmanjšate stroške provizije bank.

Kako zmanjšati stroške položnic?

Obvezno je treba izpolniti ločena plačilna naloga za ZPIZ in ZZZS. Na tretjem plačilnem nalogu, ki je namenjen proračunu Republike Slovenije, pa lahko zavezanci združijo akontacijo dohodnine, prispevek za starševsko varstvo in prispevek za zaposlovanje.

Spodaj je prikazan primer plačilnega naloga za združitev treh različnih postavk. Zavezanci morajo biti pozorni zlasti na sklic SI19 DŠ-99996, ki omogoča, da z enim plačilnim nalogom poravnajo vse davke v okviru posameznega prejemnika sredstev. S tem ko zavezanci vpišejo v plačilni nalog to referenco (sklic), prostovoljno dopustijo, da se s plačilom pokrivajo najstarejše davčne obveznosti po datumu zapadlosti. Če želijo pokriti točno določene davčne obveznosti, ne svetujemo uporabe splošnega sklica 99996, ampak za vsako vrsto davka poseben plačilni nalog.

Združitev akontacije dohodnine, prispevka za starševsko varstvo in prispevka za zaposlovanje na enem plačilnem nalogu:

Vir: www.fu.gov.si

Razmišljate o odprtju popoldanskega s.p. in vas zanima, koliko znašajo obvezni prispevki? Preberite tukaj.

Več informacij o obveznih prispevkih, ki jih plačujejo podjetniki dobite na brezplačnem Skupinskem svetovanju pred registracijo podjetja.

Prijava na izobraževanje

Pripravila: Anja Grahek

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/07/29/prispevki-za-socialno-varnost-kako-zmanjsati-stroske-poloznic/