O-STA

Kaj morate vedeti, preden se odločite za zaposlovanje novih sodelavcev?

Če oseba z dejavnostjo odloči za zaposlovanje novih sodelavcev, mora vložiti prijavo v zavarovanje z dnem nastopa dela po pogodbi o zaposlitvi, vendar najpozneje pred začetkom opravljanja dela. To stori na točki e-VEM.

Zaposlovanje novih sodelavcev

Obveznosti osebe z dejavnostjo do zaposlenega:

Delavcu mora izplačati plačo najpozneje do 18. dne v mesecu za pretekli mesec.

Do konca plačilnega dne mora delavcu izdati pisni obračun, na katerem so podatki o delavcu in delodajalcu, plači, nadomestilu plače, povračilu stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkih, do katerih je delavec upravičen, obračunu in plačilu davkov in prispevkov ter plačilnem dnevu.

Delodajalec mora delavcu najpozneje do 31. januarja izdati za preteklo koledarsko leto pisni obračun plač in nadomestil plač, iz katerega sta razvidna tudi obračun in plačilo davkov in prispevkov.

Preberite tudi: Kako je sestavljena plača?

Informativni izračun plače lahko naredite z našim kalkulatorjem.

Informativni izračun plače 2015

Obveznosti osebe z dejavnostjo do davčnega organa:

Na dan izplačila plače mora davčnemu organu predložiti obračun davčnih odtegljajev (obrazec REK-1), ki vsebuje obračun akontacije dohodnine in obveznih prispevkov za socialno varnost. Obračun se odda elektronsko prek sistema e-Davki.

Obračunane obveznosti mora delodajalec plačati na dan izplačila dohodka.

Delodajalec mora davčnemu organu predložiti obračun davčnega odtegljaja tudi v primeru morebitnih drugih izplačil obdavčljivega dohodka (npr. avtorskega honorarja, izplačila fizični osebi po pogodbi o delu, izplačila dijakom in študentom za obvezno prakso). Obračun davčnega odtegljaja mora predložiti na ustreznem obrazcu (REK-1a, REK-2) na dan izplačila dohodka ter v enakem roku plačati obračunane davke in prispevke.

Preberite tudi:

Tudi socialni podjetniki lahko koristijo razpise Zavoda za zaposlovanje.

Zaposlovanje Hrvatov mogoče samo, če ni ustreznih brezposelnih oseb

Olajšave za zaposlovanje starejših zaposlenih

Preden se odločite za zaposlitev novega sodelavca vam priporočamo, da preverite vse oblike dela, ki jih imate na voljo in tako izberete najugodnejšo za vaše podjetje. Več na seminarju Poznate vse oblike dela in zaslužka ter njihovo obdavčitev?

Prijava na izobraževanje

Pripravila: Anja Grahek

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/07/29/kaj-morate-vedeti-preden-se-odlocite-za-zaposlovanje-novih-sodelavcev/