O-STA

Koledar poročanja za avgust 2015

Datumi in obrazci, ki jih v avgustu 2015 ne smete zamuditi.

Rok oddajeObveznost
Do 10. 8.Statistika finančnih računov - samo zavezanci poročanja za obdobje od 1. aprila do 30. junija 2015 Plačilo akontacij davka iz dejavnosti za julij 2015 Plačilo akontacij davka od dohodka pravnih oseb za julij 2015
Do 14. 8.Intrastat - Statistika blagovne menjave med državami članicami EU za julij 2015
Do 15. 8.Pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb za kupoprodajne posle z nepremičninami, za katere je bil obračunan DDV, iz pogodb ter aneksov k pogodbam za finančni najem nepremičnin, za katere je bil obračunan DDV, ki so sklenjene v mesecu juliju 2015 Pošiljanje podatkov v ETN iz pogodb o najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb, sklenjenimi v mesecu juliju 2015; Do 17. 8. fizične osebe, če podatke sporočajo v PISNI OBLIKI
Do 17. 8.Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja), kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka, za julij 2015; obrazec se oddaja tudi za osebno dopolnilno delo OPSVZ obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za zasebnike, ki opravljajo dejavnost, za julij 2015 Plačilo pavšalnih prispevkov za PIZ in zdravstveno zavarovanje za zasebnike, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, za julij 2015 OPSVL obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnik podjetij, ki nimajo plače, za julij 2015 Obračun in plačilo požarne takse za julij 2015
Do 18. 8.Na dan izplačila dohodkov - obrazec REK-1 in i-REK za dohodke iz delovnega razmerja in dohodke, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, za julij 2015 Obračun in plačilo dodatne koncesijske dajatve za julij 2015
Do 20. 8.Obrazec DVP - Poročilo o kupljenih/prodanih tujih dolžniških vrednostnih papirjih mimo domačih posrednikov za julij 2015 Obrazec SN11-T - Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini - transakcije za julij 2015 Obrazec SN22-T - Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji - transakcije za julij 2015 Obrazec BST - Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti za julij 2015 Obrazec KRD - Poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti za julij 2015 Rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za julij 2015 Obrazec DDV-O za julij 2015 za tiste zavezance, ki so dolžni predložiti rekapitulacijsko poročilo (RP-O) za julij 2015 (op. plačilo DDV je 31. 8.)
Do 27. 8.Obvezni večstranski pobot za zamude pri plačilu, nastale do 31. 7. (začetek vnosa 20. 8.)
Do 31. 8.Obrazec DDV-O - Obračun DDV za julij 2015 Obrazec PD-O - Poročilo o dobavah (76.a člen) za julij 2015 Obrazec SKV - Poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti za julij 2015 Obrazec 1A - Izplačilo akontacij plač za mesec julij 2015 - Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere veljajo določila KP, in o najvišji plači Obrazec 1-ZAP/M - Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah za julij 2015 Skrajni rok za predložitev revidiranih letnih poročil za zadruge, gospodarske družbe za leto 2014 Skrajni rok za predložitev revidiranih letnih poročil za društva za leto 2014

Želite izvedeti več o obveznostih, ki jih imajo podjetniki? Vse pomembne informacije lahko dobite na našem seminarju Abeceda poslovanja.

Prijava na seminar

Pripravila: Anja Grahek

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/07/30/koledar-porocanja-za-avgust-2015/