O-STA

Predvidene visoke globe za neobveščanje kupcev o obveznem prevzemu računa

O tem, da bo po Zakonu o davčnem potrjevanju računov zavezanec moral ob vsaki dobavi blaga in storitev za plačilo z gotovino izdati račun prek elektronske naprave in ga izročiti kupcu blaga oziroma naročniku storitve, smo že pisali tukaj.

Kaj lahko naredi kupec, če mu zavezanec ne izda računa?

Kupec lahko od zavezanca zahteva račun. Dolžnost zavezanca je, da kupcu izroči račun in da, kot je predvideno v ZDavPR, kupce opozarja na obveznost kupca, da prevzame in zadrži račun.

Globa za zavezanca je po ZDavPR predpisana za primer,

  • če ne bo objavil obvestila o obveznosti izdaje računa in obveznosti kupca, da prevzame in zadrži račun
  • oziroma če bo objavil obvestilo, a le to ne bo na vidnem mestu.

Kako visoke globe za kršenje zakona lahko doletijo zavezance?

Za navedene kršitve se po ZDavPR kaznuje zavezanec, in sicer se:

  • z globo od 2.000 do 50.000 eurov za prekršek kaznuje pravna oseba;
  • z globo od 5.000 do 75.000 eurov za prekršek kaznuje pravna oseba, ki je po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, srednja ali velika gospodarska družba;
  • z globo od 1.500 do 25.000 eurov za prekršek kaznuje samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost;
  • z globo od 800 do 5.000 eurov za prekršek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, odgovorna oseba v državnem organu ali samoupravni lokalni skupnosti.

Pripravila: Anja Grahek

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/08/03/predvidene-visoke-globe-za-neobvescanje-kupcev-o-obveznem-prevzemu-racuna/