O-STA

Ugovor na dohodnino: Kdaj lahko pričakujete nakazilo?

Finančna uprava RS obvešča, da je bilo v teh dneh je bilo z osebno vročitvijo izdanih 33.993 (76,4 % glede na vložene ugovore) odločb o odmeri dohodnine tistim zavezancem, ki so vložili ugovor zoper informativni izračun dohodnine.

Kdaj lahko pričakujete nakazilo?

Rok za doplačilo dohodnine je 30 dni od datuma vročitve odločbe. Prav tako pa bo v 30 dneh od datuma vročitve odločbe izvršeno nakazilo na TRR zavezancem, ki imajo vračilo dohodnine. Zoper odločbo je možna pritožba, ki pa ne zadrži izvršitve. Za ostale zavezance Finančna uprava RS nadaljuje postopke odmere dohodnine in bo odločbe izdala do 31. oktobra 2015.

Ugovor na dohodnino poslalo 4,6% zavezancev

V zvezi z dohodnino 2014 je bilo izdanih 970.878 informativnih izračunov dohodnine (IID). Zoper te izračune je podalo ugovor 44.477 (4,6%) zavezancev, od tega se jih je 28.823 (64,8%) nanašalo na spremembe ali dopolnitve podatkov o vzdrževanih družinskih članih. Če izločimo to kategorijo ugovorov, lahko rečemo, da je bilo v zvezi z dohodnino 2014 le 1,6 % ugovorov zaradi dopolnitev podatkov v IID.

Od 33.993 odločb, ki so bile v teh dneh izdane zavezancem, ki so podali ugovore zoper IID, jih je 22.085 (65,0 %) z vračili, 10.468 (30,8 %) z doplačili in 1.440 (4,2 %) brez vračila ali doplačila dohodnine. V tej tranši je skupaj 14.824.166,53 EUR vračil in 3.949.529,80 EUR doplačil. Povprečni znesek vračila znaša 671 EUR, povprečni znesek doplačila pa 377 EUR.

Pritožba na odločbo

Zavezanci, ki se z odločbo o odmeri dohodnine ne strinjajo, lahko vložijo pritožbo v 15 dneh od dneva vročitve odločbe.

Pri sestavljanju pritožbe vam bo v veliko pomoč Datin kalkulator za informativni izračun dohodnine 2014.

Izračun dohodnine 2014

Pritožba se pošlje na naslov Finančne uprave RS, ki je naveden v pravnem pouku odločbe. Upravne takse ni. Pri tem je treba opozoriti, da vložitev pritožbe ne zadrži izvršitve. To pomeni, da mora zavezanec kljub morebitni pritožbi davek plačati v 30 dneh od datuma vročitve odločbe.

Ostalim zavezancem bodo dohodninske odločbe izdane najpozneje do 31. oktobra, kot to določa Zakon o davčnem postopku.

Pripravila: Anja Grahek

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/08/03/ugovor-na-dohodnino-kdaj-lahko-pricakujete-nakazilo/