O-STA

Prispevki za socialno varnost se plačujejo do 15. dne v mesecu

Osebe z dejavnostjo se morajo vključiti v sistem obveznega socialnega zavarovanja. V to zavarovanje se vključijo že ob registraciji dejavnosti, lahko pa tudi pri ZZZS.

Prispevki za socialno varnost

Na novo se zavarovalna osnova določi (glede na doseženi dobiček) v letnem obračunu najpozneje za mesec april. Vključiti se morajo v vsa štiri obvezna zavarovanja:

    • pokojninsko in invalidsko zavarovanje (PIZ),
    • zdravstveno zavarovanje (ZZ),
    • zavarovanje za starševsko varstvo,
    • zavarovanje za primer brezposelnosti.

Ali lahko uveljavljate 50 % nižje prispevke za PIZ, preverite tukaj.

Obračun prispevkov

Osebe z dejavnostjo so same zavezanci za obračun in plačilo prispevkov za socialno varnost delojemalca in prispevkov delodajalca. Prispevki se obračunajo in plačajo do 15. dne v mesecu za pretekli mesec. Obračun prispevkov za socialno varnost morajo predložiti na obrazcu za obračun prispevkov za socialno varnost (OPSVZ) najpozneje do 15. dne v mesecu za pretekli mesec. Obrazec lahko oddajo le v elektronski obliki prek sistema e-Davki.

Sistem eDavki omogoča vpogled v obračunane in plačane prispevke

Višina prispevkov

Višino prispevkov si zavezanci izračunajo sami. Prav tako se sami odločijo, ali bodo plačevali minimalne prispevke (če za to izpolnjujejo pogoje) ali višje oziroma najvišje možne prispevke, ki predstavljajo 3,5-kratnik povprečne plače zaposlenih v RS, preračunane na mesec.

Kako narediti izračun prispevkov?

Če razmišljate o registraciji s.p. se lahko udeležite tudi našega brezplačnega Skupinskega svetovanja pred registracijo podjetja, na katerem boste izvedeli, kakšen je postopek registracije podjetja, kako boste obdavčeni, katere stroške lahko pričakujete po registraciji podjetja.

Prijava na izobraževanje

Pripravila: Anja Grahek

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/08/04/prispevki-za-socialno-varnost-se-placujejo-do-15-dne-v-mesecu/