O-STA

Normiranci ne morejo uveljavljati davčnih olajšav

Ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov pomeni poenostavljen način ugotavljanja davčne osnove, saj zavezancem ni treba voditi knjigovodstva, temveč le poenostavljene evidence.

Omenjeni način je primeren zlasti za zavezance, ki bi imeli stopnjo dohodnine (po lestvici 16 %, 27 %, 41 %, 50 %) nad 20 %, in za tiste, ki pri opravljanju dejavnosti ne bodo presegli 80 % davčno priznanih odhodkov (npr. novinarji, kulturniki) in ne morejo izkoristiti davčne olajšave za zaposlovanje, raziskave in razvoj ipd. Odločitev je vsekakor na strani zavezancev. Razmišljate o prehodu iz navadnega s.p. na normiranca?

Ugotavljanje davčne osnove

Zavezanci lahko ugotavljajo davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov, kadar njihovi prihodki iz dejavnosti, ugotovljeni po pravilih o računovodenju, v preteklem davčnem letu ne presegajo 50.000 evrov. Omejitev znaša 100.000 evrov, če imajo osebe z dejavnostjo koga redno zaposlenega za poln delovni čas neprekinjeno vsaj pet mesecev.

Zavezanci ugotovijo davčno osnovo tako, da od ustvarjenih prihodkov odštejejo normirane odhodke v višini 80 % ustvarjenih prihodkov. Pri ugotavljanju davčne osnove se upoštevajo prihodki ob njihovem nastanku (po načelu fakturirane realizacije). Dohodnina od dohodka iz dejavnosti se odmeri po davčni stopnji 20 % in se šteje za dokončen davek.

Normiranci ne morejo uveljavljati davčnih olajšav

Zavezanci pri izračunu dohodnine ne morejo uveljavljati davčnih olajšav (npr. olajšav za investiranje, zaposlovanje, vlaganje v raziskave in razvoj, donacije). Če imajo "normiranci" le dohodke iz dejavnosti, ne prejmejo letne odmere dohodnine in ne morejo uveljavljati olajšav, kot je olajšava za vzdrževane družinske člane.

Z Datinim kalkulatorjem za normirance si lahko naredite informativni izračun za leto 2015, ki vam omogoča ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov.

Kalkulator za normirance 2015

Prednosti normirancev:

§ Ni treba voditi evidence o odhodkih poslovanja.

§ Ni treba predložiti letnega poročila (bilanc za davčne in za statistične namene).

§ Prihranek časa pri knjigovodstvu.

§ Pri zgolj dohodkih iz dejavnosti ne nastane obveznost za letno odmero dohodnine.

Slabosti normirancev:

§ Ni mogoče uveljavljati olajšav (niti za vzdrževane družinske člane).

§ Velja le za letne prihodke do 50.000 evrov oziroma do 100.000 evrov (v primeru redno zaposlenega za polni delovni čas neprekinjeno vsaj pet mesecev).

Preberite tudi Komu se splača biti normiranec?

Vsem, ki razmišljate o samostojni dejavnosti v obliki s.p., svetujemo, da predhodno preverite, kaj je bolj ugodno za vaš primer, vašo situacijo in vašo dejavnost, saj boste le v temu primeru izbrali najbolj optimalno opcijo.

Več informacij o obveznostih, ki jih ima normiranec do države dobite na našem izobraževanju Na kaj moram biti pozoren kot normiranec.

Prijava na izobraževanje

Pripravila: Anja Grahek

Povezava do članka: http://data.si/blog/2015/08/05/normiranci-ne-morejo-uveljavljati-davcnih-olajsav/