O-STA

Kakšen je napredek petih prejemnic pomoči v evroobmočju?

Medtem ko so nedavni dogodki prejemnice finančne pomoči spet vrnili na naslovnice, so PwC-jevi ekonomisti ocenili, kako gre petim prejemnicam pomoči v evroobmočju - Cipru, Grčiji, Irski, Portugalski in Španiji.

Analiza kaže, da je Grčija ponovno na začetni točki, čeprav je bila prva, ki je leta 2010 pričela prejemati mednarodno pomoč (glej tabelo 1).

Kako gre drugim obrobnim gospodarstvom na njihovi poti okrevanja?

Irska - najvzornejša država:
Irska je pravi zgled gospodarskih reform med obrobnimi gospodarstvi. Realna vrednost Irske je leta 2014 narasla za 5,2 %, PwC-jevi ekonomisti pa pričakujejo, da bo letos narasla še za nadaljnjih 3,9 %. Slika 2 prikazuje, da je bila Irska prva od obrobnih gospodarstev, ki je dosegla stopnjo BDP-ja, kakršen je bil pred krizo.

Španija - Prestrukturiranje finančnega sektorja deluje - PwC-jevi ekonomisti pričakujejo letos močno rast v višini približno 3 %, ki bo postopno izboljšala donosnost finančnega sistema in še dodatno znižala delež slabih posojil. Španija je obdržala zagon pri strukturnih reformah zadnjih 12 mesecev z namenom srednjeročnega znižanja visoke stopnje brezposelnosti. Španija je tako glede na svojo pot reševanja iz krize uvrščena visoko, pričakuje pa se tudi, da bo do leta 2017 dosegla BDP, ki ga je imela pred krizo.

Portugalska - veliko je že dosegla, vendar jo še vedno čaka delo: Tudi Portugalska je napredovala, odkar je začela prejemati pomoč, vendar ne v enakem obsegu kot Irska in Španija. Gospodarstvo se ciklično obrača na bolje in je bilo leta 2014 prvič po letu 2010 v porastu. Še vedno pa mora urediti določene strukturne težave. Delež javnega dolga glede na BDP je 130 %, kar je drugi najvišji delež med vsemi petimi prejemnicami pomoči.

Ciper - uspešno naprej: Grčija se je znašla za Ciprom, ki je sedaj preusmeril reforme od javnih financ, kjer je vlada objavila zdrav primarni presežek v višini 2,9 % BDP-ja, na strukturne reforme na zdravstvenem trgu in trgu telekomunikacij. Ciper je torej še vedno na stopnji programa, kjer ga čakajo "reforme, reforme in reforme", ampak solidno napreduje.

Kaj čaka obrobna gospodarstva evroobmočja v prihodnje?

PwC-jevi ekonomisti ugotavljajo, da morajo podjetja v evroobmočju v naslednjih tednih in mesecih paziti na naslednje tri stvari:

· prvič, na odzive politik na kakršnakoli omahovanja pri tekočih pogovorih o pomoči za Grčijo

· drugič, na znake povečanja rasti obrobnih gospodarstev

· tretjič, na priprave za stresne teste bank s strani Evropskega bančnega organa, ki bodo potekali prihodnje leto

Richard Boxshall, višji ekonomist pri PwC-ju, pravi: "Dolgoročno je največja težava visoka stopnja javnega, v nekaterih primerih pa tudi zasebnega, dolga. Doseganje primarnih presežkov bo pomagalo pri stabilizaciji stopnje javne zadolženosti. Dejanske koristi pa bo prinesla šele močnejša stopnja rasti nominalnega BDP-ja, predvsem ko bo stopnja inflacije ponovna dosegla svojo ciljno vrednost približno 2 %."

O PwC-ju

PwC pomaga organizacijam in posameznikom ustvariti vrednost, ki jo iščejo. Smo mreža podjetij v 157 državah z več kot 195.000 zaposlenimi, ki so predani zagotavljanju kakovostnih storitev s področja revizije, davkov in svetovanja. Zaupajte nam, kaj je za vas pomembno, za več informacij pa nas obiščite na www.pwc.com.

PwC se nanaša na mrežo PwC in/ali eno ali več podjetij, ki jo sestavljajo, vsako od teh pa je ločena pravna oseba. Več podrobnosti si oglejte na www.pwc.com/structure.

© 2015 PwC. Vse pravice pridržane.