O-STA

Vsako prevozno sredstvo je lahko poslovni prostor

Prevozna sredstva so premičen poslovni prostor. Zato bodo morali zavezanci za davek, da bodo zadostili novi zakonodaji o davčnem potrjevanju računov - o davčnih blagajnah - pred izdajo računov, ko bodo storitve opravljene na terenu in bo kot poslovni prostor navedeno vozilo, vozila popisati in jim določiti oznako poslovnega prostora. Podobno velja tudi za druge premične objekte, ki se štejejo kot poslovni prostor, torej za vsa vozila, premične stojnice in stojnice na tržnici, kioske.

Zavezanec za davek bo moral za vsakega od teh poslovnih prostorov Finančni upravi RS poslati podatke za davčno potrjevanje računov preden bo začel na terenu izdajati račune s pomočjo davčnih blagajn. Podpisati jih bo moral z namenskim digitalnim potrdilom in jih poslati davčnemu uradu preko elektronske povezave.

Napravo, ki bo služila kot davčna blagajna, si bo lahko delilo več vozil in več voznikov, vendar pa bo morala omogočati spremembe oznake poslovnega prostora in spremembe voznika. Prav tako se bo morala pred izdajo računov identificirati vsaka oseba z oznako in svojo davčno številko.

Dodatna pojasnila v zvezi z davčnimi blagajnami je danes objavila Finančna uprava RS, pri uvedbi pa vam lahko pomagajo tudi naši svetovalci. Na voljo so vam na 01 600 1530 ali po elektronski pošti na data@data.si.

Preberite še:

· Strošek najema davčne blagajne bo davčno priznan odhodek

· Davčne blagajne neobvezne le za izrecno navedene izjeme

· Davčne blagajne: Kdaj bo na računu navedena davčna številka?

Pripravila: Manca Borko Grimšič

Prispevek najdete na povezavi: http://data.si/blog/2015/08/12/vsako-prevozno-sredstvo-je-lahko-poslovni-prostor/