O-STA

Samostojni podjetniki morajo pred zaprtjem to objaviti na spletni strani Ajpes

Z uveljavitvijo spremembe Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1I) je z 8. avgustom 2015 med drugim vstopil v veljavo krajši rok, ko mora samostojni podjetnik (s. p.) objaviti svojo namero o zaprtju dejavnosti. Hkrati mora po novem morajo to storiti tudi z obvestilom na spletnih straneh Agencije RS za javnopravne evidence in storitve (Ajpes). Obvestilo mora namesto tri mesece prej zdaj poslati na Ajpes 15 dni pred datumom zaprtja statusa s. p.. Vsebovati mora datum prenehanja, na Ajpes pa ga lahko pošlje preko aplikacije OOPS, skenirano po elektronski pošti na naslov objava.prenehanja@ajpes.si, z navadno pošto ali ga dostavi osebno na izpostavo Ajpes.

samostojni podjetnik

Na Vem točki lahko obvestilo samostojni podjetnik odda hkrati s prijavo za izbris, vendar le, če je ta oddana najmanj 15 dni pred predlaganim datumom izbrisa.

Zakon še vedno predvideva, da lahko samostojni podjetnik poleg objave na spletni strani Ajpesa, svojo namero za zaprtje statusa objavi tudi s pismi upnikom, z objavo v sredstvih obveščanja, z objavo na svoji spletni strani ali v poslovnih prostorih in s pomočjo ostalih, doslej ustaljenih načinih obveščanja.

Več o prenehanju dejavnosti s. p. si lahko preberete v članku tukaj.

Pripravila: Manca Borko Grimšič

Članek najdete na: http://data.si/blog/2015/08/12/samostojni-podjetniki-morajo-pred-zaprtjem-to-objaviti-na-spletni-strani-ajpes/