O-STA

Furs pričel z opominjanjem na obračun DDV

Ta mesec je pričela Finančna uprava RS (Furs) s pošiljanjem vabil za predložitev obračuna davka na dodano vrednost tistim zavezancem, ki obračuna v predpisanem roku sami niso oddali. Zavezance, ki tega niso storili, pozivajo, naj v samo treh dneh od prejema tega vabila odda obračun DDV ali pa se izjasni, ali sploh še opravlja obdavčljivo dejavnost.

Če odgovorov zavezancev ali obračuna DDV ne bodo prejeli, bodo sklepali, da davčni zavezanec ne posluje več in bodo po uradni dolžnosti pričeli s postopkom prenehanja identifikacije za namene DDV.

Večina mora obračun DDV oddati do zadnjega v mesecu

Obračun davka na dodano vrednost mora večina zavezancev predložiti do zadnjega dne naslednjega meseca po preteku davčnega obdobja.

Izjema so zavezanci, ki opravljajo transakcije znotraj Evropske Unije, ki morajo pripraviti rekapitulacijsko poročilo, obračun DDV pripraviti do 20. dne naslednjega meseca po preteku davčnega obdobja.

Zakon kot izjemo navaja tudi prenehanje identifikacije za namene DDV, osebni stečaj, postopek prisilne poravnave, stečaj, likvidacijo ali smrt davčnega zavezanca ter primer, ko davčni organ v inšpekcijskem nadzoru ugotovi, da obstaja utemeljen sum, da obračunani DDV od določene dobave ne bo plačan in s sklepom določi, da mora davčni zavezanec predložiti obračun DDV pred zakonsko določenim rokom in za davčno obdobje, ki je krajše od koledarskega meseca oziroma trimesečja.

Po zakonu mora davčni zavezanec obračun DDV predložiti ne glede na to, ali mora v obravnavanem davčnem obdobju plačati DDV ali ne.

Zamudnikom grozijo visoke globe

Rok, ki ga je postavil Furs, je zelo kratek, globe pa visoke. Za pravno osebo - podjetje ali samostojnega podjetnika - je predvidena globa od 2.000 do 125.000 evrov, za odgovorno osebo pravne osebe oziroma za podjetnika pa od 200 do 4.100 evrov.

Davčni zavezanci morajo obračun DDV predložiti davčnemu organu v elektronski obliki preko sistema eDavki. Ko to delajo prvič, pa morajo obračunu priložiti tudi seznam prejetih in izdanih računov, ki so bili podlaga za obračun DDV.

Dostopno na: http://data.si/blog/2015/08/13/furs-pricel-z-opominjanjem-na-obracun-ddv/