O-STA

Neoddan obračun DDV podjetnike stal skoraj 2,8 milijona evrov

Finančna uprava RS (Furs) je samo v prem polletju letošnjega leta vabilo, naj oddajo obračun DDV, poslala skoraj 17 tisoč davčnim zavezancem. Tisti, ki ga prejmejo, morajo v samo treh dneh predložiti obračun DDV ali pa se izjasniti, ali sploh še opravlja obdavčljivo dejavnost.

Do konca julija so zaradi neoddaje ali zamude pri oddaji obračuna DDV na Fursu v prekrškovnem postopku izdali in vročili 368 odločb o prekršku in 2.267 plačilnih nalogov. Zavezancem so zaračunali za 2.769.600 evrov glob.

Vabila pošiljajo ves čas

Furs taka vabila pošilja že vse od uvedbe DDV dalje, saj si prizadevajo, da bi davčnim zavezancem kljub zamudi omogočili oddajo obračuna DDV pred izvedbo kazenskih sankcij in drugih ukrepov. Ob plačilu visokih glob lahko podjetnike doleti tudi odvzem identifikacijske številke za DDV ali izdaja sklepa o zavarovanju davčne obveznosti.

Obračun DDV

Rok za pozabljen obračun DDV namenoma kratek

Rok za odgovor v tem primeru v zakonodaji ni predpisan, zato je tri dnevni rok za odgovor določil Furs. Uporabljajo ga za vse zavezance v takih okoliščinah, kratek pa je zato, ker si prizadevajo, da bi bil obračun DDV predložen čimprej.

Zakonodaja sama po sebi finančni upravi omogoča, da lahko že samo zaradi dejstva, ker davčni zavezanec ni predložil obračuna DDV, prične z ugotavljanjem, ali podjetnik sploh še opravlja dejavnost oziroma ali morda z uporabo svoje davčne številke omogoča drugim davčnim zavezancem neupravičen odbitek DDV.

Verjetno vas bo zanimal tudi prispevek Furs opominja na obračun DDV.

Da bi se izognili takim in podobnim zamudam, si lahko pri poslovanju pomagate z našim koledarjem.

Povezava na: http://data.si/blog/2015/08/14/neoddan-obracun-ddv-podjetnike-stal-skoraj-28-milijona-evrov/