O-STA

Osebno dopolnilno delo izpolnjuje pričakovanja ministrstva

Upravne enote in Ajpes opažajo pozitiven trend pri prijavah za osebno dopolnilno delo. Z začetkom julija se je prehodno obdobje izteklo in od takrat dalje je mogoče osebno dopolnilno delo opravljati le še preko vrednotnic.

Na ministrstvu za delo pravijo, da je bilo do konca prvega tedna avgusta izdanih skoraj 6.700 vrednotnic, največ - slabo tretjino - pa so izdali prav julija.

Danes je na seznamu oseb, ki so Agenciji RS za javnopravne evidence in storitve (Ajpes) prijavili, da bi opravljali osebno dopolnilno delo, 4.067 ljudi. Mnogi so prijavili opravljanje več kot ene vrste dela.

Osebno dopolnilno delo vas omeji pri zaslužku

Od drugih oblik dela, recimo na podlagi avtorske pogodbe ali podjemne pogodbe, se osebno dopolnilno delo razlikuje tudi v tem, da je dovoljeno z njim v pol leta zaslužiti največ 2.974 evrov oziroma največ tri povprečne mesečne plače v RS. Vrednotnica, ki jo potrebuje oseba za opravljanje te vrste dela, stane 9 evrov. Od nje je 7 evrov namenjenih pokojninskemu, 2 evra pa zdravstvenemu zavarovanju.

Do sedaj je bilo z osebnim dopolnilnim delom v obe državni blagajni zbranih dobrih 60 tisoč evrov.

Pred uveljavitvijo novega sistema osebnega dopolnilnega dela je imelo v lanskem letu le-tega priglašenega 9.391 oseb, aktivnih pa je bilo okoli 3.000 izvajalcev. Na ministrstvu za delo tako z zadovoljstvom ugotavljajo, da je lanska številka aktivnih uporabnikov osebnega dopolnilnega dela že presežena.

Seznam bodo morda podaljšali

Seznam del, ki jih je mogoče opravljati, je za zdaj še tak kot ob uvedbi sistema vrednotnic, na ministrstvu pa napovedujejo prenovitev. Ob prenovi bi se lahko nanj uvrstila tudi dela, ki za zdaj niso zajeta.

V prvi skupini so dela, kjer je zavezanec za nakup vrednotnice naročnik, dela pa se ne smejo opravljati za pravne osebe. Mednje sodi občasna pomoč v gospodinjstvu in pri čiščenju, pomoč pri kmetijskih delih, varstvo otrok in pomoč starejšim ter bolnim, inštrukcije, občasno prevajanje ali lektoriranje, umetniško nastopanje ter pomoč pri oskrbi živali.

V drugi skupini pa so dela, kjer mora vrednotnico kupiti izvajalec sam, dela pa se lahko opravijo tudi za pravne osebe. Sem sodi izdelovanje in prodajanje izdelkov domače in umetnostne obrti ter ročnih del, nabiranje in prodaja gozdnih sadežev in zelišč ter mletje žita, žganje apna in oglja in njihova prodaja.

Za opravljanje drugih vrst dejavnosti ali dela v prostem času za pravne osebe lahko izberete tudi katero od drugih pogodbenih oblik dela ali pa ustanovite s. p. Pri procesu registracije vašega s.p.-ja vam pomagajo izkušeni podjetniški svetovalci naše točke VEM DATA.

Povezava na: http://data.si/wp-admin/post.php?post=72324&action=edit