O-STA

Če ste izplačevali štipendije, morate to prijaviti

Podjetja, ki so v šolskem letu 2014/2015 izplačevala štipendije, morajo o vseh izplačanih štipendijah prvič poročati Javnemu skladu RS za razvoj kadrov in štipendije do 15. septembra 2015.

Podatke o štipendijah - osebne podatke štipendista, podatke o njegovem šolanju ter podatke o štipendiji - morajo prijaviti prekospletne aplikacije. Za dostop morajo imeti ustrezen certifikat.

Med podatki, ki jih morajo sporočiti, so ob osebnih podatkih štipendista tudi natančni podatki o tem, kje se štipendist šola - v kateri izobraževalni ustanovi in v katerem programu, za kakšno vrsto in področje izobraževanja gre, letnik ter status. Sporočiti morajo tudi podatke o vrsti in višini štipendije.

Podatke o štipendiranju morajo skladu poslati samostojni podjetniki, podjetja, občine, fundacije, javni in zasebni zavodi, organi državne uprave in vsi drugi, ki podeljujejo kakršnokoli štipendijo. Izjema za poročanje so le za centri za socialno delo, ki podeljujejo državne štipendije, in javni štipendijski sklad, ki podeljuje Zoisove štipendije in štipendije za deficitarne poklice.

Če podjetje ali druga pravna oseba financira šolnine za svoje zaposlene, pri tem ne gre za štipendijo ampak financiranje izobraževanja zaposlenih in tega skladu ni potrebno prijavljati. Štipendijo je namreč možno podeliti le osebi, ki ima status dijaka ali študenta in ki ni zaposlena ali prijavljena v evidenco brezposelnih oseb.

Letos boste morali poročati dvakrat

Letos bodo morali vsi štipenditorji o podeljenih štipendijah poročati še enkrat - do 31. decembra 2015. Do konca leta bodo morali poročati o štipendijah, ki jih bodo izplačevali v prihajajočem šolskem oziroma študijskem letu. Tudi v prihodnosti bodo morali o štipendijah za tekoče šolsko oziroma študijsko leto poročati vsakič do 31. decembra.

Na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pojasnjujejo, da je namen zbiranja teh podatkov pregled celotnega štipendiranja v državi. Do zdaj so imeli zbrane le podatke o tistih kadrovskih štipendijah, za katere so štipenditorji uveljavljali sofinanciranje.

Od leta 2007 do lani se je za neposredno financiranje kadrovskih štipendij prijavilo 445 pravnih oseb za 3.117 štipendistov, odobrenih pa je bilo 2.826 sofinanciranj.

Predlani je ministrstvo sofinanciralo 1.806 štipendij, povprečna višina teh štipendij pa je bila dobrih 300 evrov. Na ministrstvu pojasnjujejo, da višina kadrovskih štipendij sicer ni omejena. So pa štipendije obdavčene, če presegajo višino minimalne plače, zato so nad tem zneskom redke.

Preberite tudi: Prvič razpisane štipendije za deficitarne poklice.

Dostopno na: http://data.si/blog/2015/08/18/ce-ste-izplacevali-stipendije-