O-STA

Evropske banke prodajajo nezaželene portfelje posojil po rekordni stopnji

· Napoved za 150 milijard evrov - povečanje za 60 % tekom leta 2014

· Ugodni dolžniški trgi, še vedno močen apetit kupcev in večja pripravljenost na prodajo po neodvisnem pregledu kakovosti so dejavniki, ki so spodbudili prodajo

· Britanski trg bo imel letos najverjetneje največji delež transakcij

· Po začetnih pričakovanjih bo delež slabih posojil na italijanskem trgu večji kot v zadnjih petih letih skupaj

Nova PwC-jeva raziskava, kaže, da evropske banke prodajajo svoje nezaželene portfelje po rekordni stopnji. V prvi polovici leta so bile izvedene transakcije z nominalno vrednostjo 55 milijard €, kar pomeni 20-odstotnopovečanje od istega obdobja v letu 2014.

Prav tako kot večje so tudi višje cene posledice stalnega povpraševanja s strani vlagateljev in ugodnih dolžniških trgov, ki vlagateljem omogočajo finančne vzvode za številne transakcije. Nenehni pozivi deležnikov bankam, naj nadaljujejo s potrebnim prestrukturiranjem in zniževanjem zadolževanja - kar je delno spodbudil lanskoletni pregled kakovosti sredstev - deluje kot nadaljnja spodbuda večjemu številu bank.

Richard Thompson, globalni vodja PwC-jeve skupine Portfolio Advisory Group, komentira:

"Število transakcij na današnjem trgu je višje kot kadarkoli prej in niso opazni nobeni znaki znižanja v naslednjih 12-18 mesecih. Naša analiza kaže, da imajo banke še vedno dva bilijona evrov nezaželenih dolgov, kar pomeni, da se zaloge portfeljev posojil še ne bodo kmalu izsušile."

Evropske transakcije, ki so trenutno v teku, prinesejo skupaj do 84 milijard € in s številnimi novimi transakcijami, ki bodo po pričakovanjih nastopile po obdobju poletnih dopustov, bo skupni znesek prodaje po pričakovanjih dosegel skoraj 150 milijard € v primerjavi z 91 milijardami € leta 2014.

V Veliki Britaniji poteka nekaj večjih transakcij in obstaja verjetnost, da bo imela Velika Britanija letos največji delež transakcij s skupno vrednostjo več kot 60 milijard €- Transakcije za nezaželena posojila v Nemčiji, Španiji in Italiji bodo verjetno znašale od 20 do 25 milijard € za vsako državo.

PwC-jeva raziskava prav tako kaže, da so banke v zadnjih petih letih (od leta 2010 do vključno leta 2014) prodale portfelje posojil s skupno nominalno vrednostjo v višini približno 250 milijard €. Banke v Veliki Britaniji in na Irskem so bile največja skupina prodajalcev in so k skupnemu znesku prispevale polovico. Španske banke so prispevale približno 45 milijard €, medtem ko sta Nemčija in Italija ostali daleč zadaj s približno 25 oz. 15 milijardami €, čeprav se bo v primeru Italije to spremenilo.

Richard Thompson nadaljuje:

"Delež transakcij v Italiji bo letos po pričakovanjih večji kot v zadnjih petih letih skupaj.

"Medtem ko bo morda ta trg nekoliko turbulenten v prihodnjih letih, pa regulatorne spremembe, povečan apetit vlagateljev in največje število slabih posojil v Evropi pomenijo, da bo trg ostal pomemben tudi v številnih letih, ki prihajajo.

"V tem trenutku ne vidimo nobenih posledic nedavnih dogodkov v Grčiji. Vlagatelji imajo še vedno željo po vlaganju in dolžniški trgi ostajajo odprti za spodbujanje takšnih transakcij."

PwC identifies loan portfolios backed by real estate as continuing to be the most traded asset class, with around 80% of all transactions completed so far this year being either residential mortgages or lending backed by commercial real estate. This represents an increase from around 70% in 2014.

PwC je ugotovil, da so portfelji posojil, ki so zavarovani z nepremičninami, vrsta sredstev, s katerimi se najbolj trguje. Letos je kar 80 % vseh transakcij zavarovanih bodisi s stanovanjskimi hipotekami ali poslovnimi nepremičninami. V letu 2014 predstavlja to povečanje za približno 70%.

Opombe urednikom

O PwC-ju

PwC pomaga organizacijam in posameznikom ustvariti vrednost, ki jo iščejo. Smo mreža podjetij v 157 državah z več kot 195.000 zaposlenimi, ki so predani zagotavljanju kakovostnih storitev s področja revizije, davkov in svetovanja. Zaupajte nam, kaj je za vas pomembno, za več informacij pa nas obiščite na www.pwc.com.

PwC se nanaša na mrežo PwC in/ali eno ali več podjetij, ki jo sestavljajo, vsako od teh pa je ločena pravna oseba. Več podrobnosti si oglejte na www.pwc.com/structure.

© 2015 PwC. Vse pravice pridržane.